Bibliografia (wybór)

Pisma, wywiady i inne prace autorstwa Paderewskiego

 • Antoni Rutkowski (Wspomnienie pośmiertne), „Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne" 18 XII 1886 nr 168, s. 543.
 • Chopin, w: Obchód setnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina i Pierwszy Zjazd Muzyków Polskich we Lwowie 23 do 28 października 1910: księga pamiątkowa przedłożona przez komitet obchodu, Lwów 1912, s. 195-202, zob. też: Kompozytorzy polscy o Fryderyku Chopinie, red. Mieczysław Tomaszewski, Kraków 1959, s. 69-107 [tłum. na język angielski: Laurence Alma-Tadema, Londyn 1911, eadem, tłum. na język francuski, Nowy Jork 1911].
 • Konrad Wallenrod Władysława Źeleńskiego [recenzja], „Tygodnik Ilustrowany" 1885 nr 115, s. 175-76.
 • Korespondencje muzyczne z Berlina dla „Echa Muzycznego i Teatralnego" 1884 nr 18 i 26.
 • Muzyka jedna jest istotnie żywą sztuką [wypowiedź], w: Trzy głosy o muzyce, „Muzyka" 1933 nr 2, s. 3.
 • Myśli uwagi, refleksje, „Muzyka" 1934 nr 2, s. 49-51.
 • Nieznany list I.J. Paderewskiego [do firmy Ed. Bote und G. Bock z 1878 roku], „Muzyka" 1927 nr 10, s. 508.
 • O stylu narodowym w muzyce [przedruk jednej z korespondencji muzycznych z 1884 roku], „Muzyka" 1932 nr 3-4, s. 79.
 • Pamiętniki, spisała Mary Lawton, tłum. Wanda Lisowska, Teresa Mogilnicka, Kraków 1972 [wyd. 6 1986].
 • Pamiętniki 1912-1932, spisała Mary Lawton, przekład i wstęp Andrzej Piber, Kraków 1992.
 • Tempo rubato, w: Finck Henry T., Success in Music and How it is Won, New York 1909.
 • Wizje przyszłości, „Muzyka" 1936 nr 1-12, s. 887.
 • Z mych wspomnień, „Muzyka" 1933 nr 4-6, s. 117-19 [tłum. wywiadu z „The Daily Mail", pt. My Sixty Years of Music].      
 • (red.) Fryderyk Chopin, Dzieła wszystkie, Kraków 1949–.
 • (red.) The Century Library of Music [wydawnictwo nutowe, t. 1-20], New York 1901.
 • (wstęp) Henryk Opieński, Lettres de Chopin, Paris 1933.
 • (wstęp) Charlotte Kellog, Jadwiga Poland's Great Queen, New York 1931.

Edycje twórczości

 • Ignacy Jan Paderewski, Dzieła wszystkie, red. Małgorzata Perkowska-Waszek, Kraków: Musica Iagellonica, 1997-

t. I: Utwory fortepianowe op. 1-6, 8-9, red. tomu Bożena Lewandowska, Małgorzata Perkowska-Waszek (2002),
t. II: Utwory fortepianowe op. 10-12, 14-16, red. tomu Aleksandra Patalas (2002),
t. III: Utwory fortepianowe op. 21, 23, red. tomu Alicja Jarzębska (1999),
t. IV: Utwory fortepianowe bez numeracji opusowej, red. tomu Andrzej Sitarz (1997),
t. V: Utwory kameralne, red. tomu Barbara Krzemień-Kołpanowicz (2002),
t. VI: Pieśni, red. tomu Małgorzata Perkowska-Waszek (2002),
t. VIII: Fantazja polska na tematy własne op. 19, red. tomu Małgorzata Perkowska-Waszek (2002),
t. X: Uwertura; Suita, red. tomu Wojciech M. Marchwica (1997).

Edycje archiwaliów

 • Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego, t. 1-6:

t. I: 1890‑1918, oprac. W. Stankiewicz, A. Piber, Wrocław 1973,
t. II: 1919‑21, oprac. W. Stankiewicz, A. Piber, Wrocław 1974,
t. III: 1921‑34, oprac. H. Janowska i C. Madajczyk, Wrocław 1974,
t. IV: 1935‑40, oprac. T. Jędruszczak i A. Leinwand, Wrocław 1974,
t. V: 1909-1941, wybór i oprac. A.G. Dąbrowski, M.M. Drozdowski (red. naukowy), K. Janczewska-Sołomko, M. Perkowska-Waszek, X. Pilch, Warszawa 2001,
t. VI: 1915-1941, oprac. A.G. Dąbrowski, M.M. Drozdowski (red. naukowy), M. Perkowska-Waszek, X. Pilch, Warszawa 2007.

 • Drozdowski Marian Marek, Piber Andrzej (red.), Ignacy Jan Paderewski. Myśli o Polsce i Polonii, Paris 1992.
 • Martynenko Oksana, Nieznana korespondencja Ignacego Jana Paderewskiego. Listy do Stanisława Niewiadomskiego, „Ruch Muzyczny" 1994 nr 19, s. 1, 6-7; nr 20, s. 6; nr 21, s. 6.
 • Perkowska-Waszek Małgorzata, The Letters of Ignacy Jan Paderewski as a Source of Knowledge Concerning Cultural Relationships in Europe, w: Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig (Heft 10), Leipzig 2005, s. 43-56 [zob. także: www.gko.uni-leipzig.de/fileadmin/user_upload/musikwissenschaft/institut/arbeitsgemeinschaft/musikerbriefe/16_Perkowska.pdf]
 • Winowicz Krystyna, Nieznane listy Paderewskiego do Adolfa Chybińskiego, „Ruch Muzyczny" 1976 nr 2, s. 14-15.
 • Winowicz Krystyna, I.J. Paderewski w listach do A. Chybińskiego, „Muzyka" 1976 nr 4, s. 57-62.

Wzmianki, informacje prasowe o kompozytorze i jego utworach

Pełna biliografia – zob. Michałowski Kornel (red.), Bibliografia Muzyczna Polskich Czasopism Muzycznych, t. V-IX, Kraków 1963-1973; Bibliografia Muzyczna Polskich Czasopism Niemuzycznych, t. III-V, Kraków 1964-1979.

 • Alma [Maria Loévy], Parisiana, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne" [dalej: EMTA] 1895 nr 15, s. 186.
 • Biernacki Michał M., Paderewski w Warszawie, EMTA 1899 nr 3 (799), s. 26-9.
 • B[ylicki] F[ranciszek], Wiadomości bieżące. Koncert, „Tydzień" 1880 nr 15, s. 2.
 • [Bylicki Franciszek], Koncert Józefa Adamowskiego, wiolonczelisty, „Czas" 1884 nr 248, s. 3.
 • Chybiński Adolf, Przegląd muzyczny, „Przegląd Powszechny 1907 t. 96, s. 300-302.
 • Chybiński Adolf, Ignacy Paderewski jako kompozytor utworów fortepianowych, „Przegląd Muzyczny" 1910 nr 20, s. 8.
 • Górski Władysław, Ze świata muzycznego, „Tygodnik Ilustrowany" 1881 nr 287, s. 405.
 • Górski Władysław, Ze świata muzycznego, „Tygodnik Ilustrowany" 1883 nr 6, s. 95-96;
 • Górski Władysław, Ze świata tonów, „Tygodnik Ilustrowany"  1883 nr 20, s. 319.
 • Górski Władysław, Ze świata muzycznego, „Tygodnik Ilustrowany" 1883 nr 42, s. 269.
 • Górski Władysław, Ze świata muzycznego, „Tygodnik Ilustrowany" 1885 nr 125, s. 332-33.
 • Jachimecki Zdzisław, Muzyka w Krakowie, „Przegląd polski" 1908, t. 168, s. 557-558.
 • Kleczyński Jan, Koncert barytonisty pana Sąchockiego, „Bluszcz" 1879 nr 49, s. 391.
 • Kleczyński Jan, Nowości muzyczne nakładem firmy Kruziński i Lewi. Paderewski – Trois morceaux pour piano op. 2, EMTA 15 VI 1881 nr 12, s. 92.
 • Kleczyński Jan, Nowe nuty, „Echo Muzyczne" 1882 nr 24, s. 192.
 • Kleczyński Jan, Ze świata tonów, „Tygodnik Powszechny" 1883 nr 1, s. 12.
 • Kleczyński Jan, Nowości muzyczne. Ignacy Paderewski. Tańce polskie na 2 i 4 ręce, Toccata [op. 6], "Echo Muzyczne i Teatralne" [dalej: EMiT] 1884 nr 56, s. 575-576.
 • Kleczyński Jan, Zakopane i jego pieśni, EMiT 1884 nr 44, s. 447.
 • Kleczyński Jan, Nowości muzyczne, EMiT 1884 nr 51, s. 524.
 • Kleczyński Jan, Wycieczka po melodie, EMTA 1884 nr 56, s. 567-568; nr 58, s. 588-590; nr 60, s. 610-611; nr 62, s. 631-632; nr 64, s. 653.
 • Kleczyński Jan, Przegląd muzyczny, EMTA 1885 nr 81, s. 158.
 • Kleczyński Jan, Nasz stół redakcyjny, EMTA 1887 nr 217, s. 556.
 • Kleczyński Jan, Volapük w sztuce, EMTA 1887 nr 177, s. 91-92.
 • Kleczyński Jan, Józef [sic!] Ignacy Paderewski, EMTA 1890 nr 362, s. 425.
 • Kleczyński Jan, Jan Ignacy Paderewski, „Bluszcz" 1894 nr 1, s. 1-2.
 • Kleczyński Jan, Fantazja polska J.I. Paderewskiego, EMTA 1895 nr 13 (600), s. 147.
 • Kleczyński Jan, Fantazja Polska i koncert p. Henryka Melcera, EMTA 1895 nr 23 (610), s. 271.
 • Kleczyński Jan, Koncert W. Górskiego, „Kurier Warszawski" 1878 nr 224, s. 2-3.
 • Kleczyński Jan, Korespondencja. Kijów, EMTA 1883 nr 12, s. 134.
 • Kleczyński Jan, Kronika tygodniowa, „Tygodnik Ilustrowany" 1878 nr 132, s. 7.
 • Kleczyński Jan, Kronika, EMTA 1885 nr 79, s. 140.
 • Kleczyński Jan, Kronika Powszechna, „Tygodnik Ilustrowany" 1902 nr 28, s. 558.
 • Maruszewski Antoni, Pierwsze dzieło Paderewskiego, „Tygodnik Ilustrowany"  1899 nr 3, s. 49.
 • Maruszewski Antoni, Pierwszy utwór Paderewskiego. Wspomnienie sprzed lat 20-tu, „Wiadomości Artystyczne" 1901 t. 2 nr 5, s. 64-66.
 • Maruszewski Antoni, Kątski i jego epoka, (6) Pierwszy koncert Paderewskiego, „Scena i Sztuka" 1908 nr 12, s. 7.
 • Maruszewski Antoni, Nowości muzyczne, EMTA 1884 nr 56, s. 575-576.
 • Opieński Henryk, I.J. Paderewski. Najnowsze utwory – op. 21, 22, 23, „Czas" 7 IX 1907 nr 205, s. 2.
 • Opieński Henryk, Odgłosy, EMTA 1897 nr 739, s. 573; nr 740, s. 584.
 • Opieński Henryk, Pokłosie, „Kłosy" 1878 nr 679, s. 7.
 • Opieński Henryk, Przyszły sezon Filharmonii, EMTA 1903 nr 25/26, s. 472.
 • Opieński Henryk, Rzeczy bieżące, „Echo Muzyczne" 1879 nr 3, s. 1.
 • Sieber Maurycy, Ruch muzyczny. Koncerta, „Przegląd Literacki i Artystyczny" 1883 nr 5, s. 11.
 • Stattler Juliusz, Ruch muzyczny, „Bluszcz" 1884 nr 3, s. 22.
 • Stattler Juliusz, Przegląd muzyczny. Koncert Towarzystwa Muzycznego, „Kłosy" 1878 nr 696, s. 288.
 • Stattler Juliusz, Przegląd muzyczny, „Kłosy" 1881 nr 836, s. 6-7.
 • Szeliga Maria, Z powodu koncertu Władysława Górskiego, EMTA 1887 nr 176, s. 74-75.
 • Szeliga Maria, Wiadomości miejscowe, „Kurier Warszawski" 1879 nr 22, s. 3.
 • Szeliga Maria, Z miasta. Z muzyki, „Gazeta Polska" 1882 nr 244, s. 2.
 • Żeleński Władysław, Koncert W. Górskiego i I. Paderewskiego, „Czas" 1883 nr 47, s. 4.

Zob. też: Antologia polskiej krytyki muzycznej XIX i XX wieku (do roku 1939), red. Stefan Jarociński, Kraków 1955.

Paderewski we wspomnieniach i korespondencji współczesnych

 • Auer Leopold, My Long Life in Music, New York 1925.
 • Bibesco Antoine [wstęp], Letrres de Marcel Proust à Bibesco, Lousanne 1949.
 • Chałubiński Tytus, Listy 1840-1889, Wrocław 1970.
 • Dygat Zygmunt, Lekcja z Paderewskim, w: Przegląd muzyczny, 1925-1931: Życie muzyczne i teatralne, 1934-1935, t. 2 nr 5/6, s. 27-28; tłum. angielskie Maria Pilatowicz, A Lesson with Paderewski, „Polish Music Journal" 4 No. 2 (winter 2001).
 • Dygat Zygmunt, Wspomnienia o Paderewskim, [S.l.], 1941 [repr. Warszawa 1948].
 • Glayre Jean-Jacques, Souvenirs personnels et destin de Riond-Bosson, w: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo I koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej, Kraków 3-6 maja 1991, red. Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, s. 76-79.
 • Grzymała-Siedlecki Adam, Fundator pomnika grunwaldzkiego, w: Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim, Kraków 1974.
 • Georg Bernard Shaw o Paderewskim, opr. R[oman] J[asiński], tłum. Elżbieta Jasińska, „Ruch Muzyczny" 1978 nr 2, s. 14-18.
 • Helena Paderewska: Wspomnienia 1910-1920, oprac. Maciej Siekierski, tłum. Ludmiła Bachurska, Warszawa 2015.
 • Hoesig Ferdynand, Powieść mojego życia. Pamiętniki, t. 1-2, Wrocław 1959.
 • Iwaszkiewicz Jarosław, Książka moich wspomnień, Kraków 1957.
 • Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego, opr. Jerzy Got, Józef Szczublewski, Kraków 1965.
 • Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego, zebrał i opr. Emil Orzechowski, Kraków 2000 (wyd. 1).
 • Makuszyński Kornel, Dole i niedole Ludwika Solskiego. Koncert Paderewskiego, [S.l.] 1945.
 • Makuszyński Kornel, Koncert Paderewskiego. Ze wspomnień dawnego lwowskiego szóstoklasisty, „Gazeta Niedzielna" (Londyn) z 24 VI 1951 s. 5.
 • Noailles Anne, Le Livre de ma Vie, „Les Annales" 1. Juin 1931, nr 2383 s. 513-516.
 • Noailles Anne,: Le Livre de ma Vie, Paris 1932.
 • Modjeska [Modrzejewska] Helena, Memories and Impressions, New York 1910, wyd. pol.: Modrzejewska Helena Wspomnienia i wrażenia, Kraków 1957.
 • Modrakowska Maria, Gdy po raz pierwszy usłyszałam Paderewskiego, „Ruch Muzyczny" 1960 nr 22 s. 6-7.
 • Perutz Ryszard, Wrażenia z koncertu Paderewskiego w Ameryce, „Muzyka" 1931 nr 3, s. 132–136.
 • Rozmaitości. Bartek Obrochta o Paderewskim, „Muzyka" 1926 nr 5 s. 239.
 • Strakacz Aniela, Paderewski As I Knew Him. From the Diary of Aniela Strakacz. Translated from the Polish by H. Chybowska, New Brunswick 1949.
 • Strakacz-Appleton Anne, Wspomnienie o Paderewskim, w: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, red. Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, s. 5-19.
 • Szeligowski Tadeusz, Zamiast przedmowy (w albumie: Władysław Dulęba, Zofia Sokołowska, Ignacy Jan Paderewski, mała kronika życia pianisty i kompozytora, Kraków 1960, wyd. 2 zmienione pt. Paderewski, Kraków 1976 (wersja ang. Kraków 1979).
 • Szpinalski Stanisław, Od Kuryłówki po Arlington, „Ruch Muzyczny" 1946 nr 24 s. 18-20.
 • Szpinalski Stanisław, Paderewski-nauczyciel, „Muzyka Polska" 1935 s. 241.
 • Szumowska-Adamowska Antonina, Dar nauczania Paderewskiego, w: Józef Orłowski, Ignacy Jan Paderewski i odbudowa Polski, t. 1, Chicago 1939–1940, s. 56–58.
 • Szymanowski Karol, Z listów, oprac. Teresa Bronowicz-Chylińska, Kraków 1958.
 • Szymanowski Karol,: Korespondencja. Pełna edycja zachowanych listów od i do kompozytora, t. I: 1903-1919, zebrała i opracowała Teresa Chylińska, Kraków 1982.
 • Wyspiański Stanisław, Listy zebrane, oprac. Maria Rydlowa, Kraków 1994 (t. I: Listy Stanisława Wyspiańskiego do Józefa Mehoffera, Henryka Opieńskiego i Tadeusza Stryjeńskiego).
 • Za kulisami wielkiej kariery. Paderewski w dziennikach i listach Sylwina i Anieli Strakaczów. 1936-1937, wstęp i oprac. Małgorzata Perkowska-Waszek, komentarze M. Perkowska, Anne Strakacz-Appleton, Kraków 1994; (recenzja w j. ang. M.B. Biskupski „Polish Review" [Rochester, N.Y.] 1995 no. 4, s. 482-484).

Zob. też: Ignacy Jan Paderewski – artysta, społecznik, polityk – w opiniach jemu współczesnych. Antologia tekstów historycznych i literackich dla uczczenia 150. rocznicy urodzin wielkiego Polaka, t. 1-2, wybór i oprac. Marian M. Drozdowski, Xymena Pilch-Nowakowska, Warszawa 2012.

„Annales Paderewski" (Rocznik Société i Musée Paderewski w Morges, publikowane od 1977 r.).

Biografie oraz prace poświęcone działalności społecznej i politycznej Paderewskiego

 • Baumgartner André, La vérité sur le prétendu drame Paderewski. Documents et témoignages, [Prawda na temat rzekomego dramatu Paderewskiego. Dokumenty i zeznania], Genève 1948.  
 • Bloch Teresa, Zasługi Ignacego Jana Paderewskiego dla odzyskania przez Polskę niepodległości, w: Z panteonu wielkich Polaków: Ignacy Jan Paderewski. Album Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, wybór tekstów i ilustracji Kazimierz Roman Czekaj Haag, Bazylea-Kraków-Warszawa 2010, s. 22-32.
 • Bokszańska Grażyna, Polityka-biografia-przywództwo: socjologiczne studium przywódczej kariery Ignacego Jana Paderewskiego, Łódź 1993.
 • Bokszańska Grażyna, Naród w aksjologii politycznej Ignacego Paderewskiego, „Kultura i Społeczeństwo" 1987 nr 1, s. 240-241.
 • Brożek Andrzej, Polonia w Stanach Zjednoczonych wobec inicjatyw Ignacego Jana Paderewskiego oraz Władysława Sikorskiego w czasie I i II wojny światowej, w: Władysław Sikorski, Ignacy Paderewski, red. Czesław Bloch, Lublin 1988, s. 269-304.
 • Damrosch Walter, Paderewski and Poland "Etude" vol. 48 (January 1930), s. 67.
 • Drozdowski Marian Marek, O niepodległą i demokratyczną Rzeczpospolitą. Z dziejów aktywności artystycznej i obywatelskiej Ignacego Jana Paderewskiego, Kraków-Warszawa, 2018.
 • Drozdowski Marian Marek, Działalność społeczna i polityczna Paderewskiego podczas I i II wojny światowej, w: Z panteonu wielkich Polaków: Ignacy Jan Paderewski. Album Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, wybór tekstów i ilustracji Kazimierz Roman Czekaj Haag, Bazylea-Kraków-Warszawa 2010, s. 15-21.
 • Drozdowski Marian Marek, Reakcje świata i Polski na śmierć Paderewskiego, w: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, red. Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, s. 20-34.
 • Drozdowski Marian Marek, Paderewski - Sikorski. Współpraca i przyjaźń w świetle korespondencji z lat 1928-1941, w: Władysław Sikorski, Ignacy Paderewski, red. Czesław Bloch, Lublin 1988, s. 185-222.
 • Drozdowski Marian Marek, Ignacy Jan Paderewski: zarys biografii politycznej, Warszawa 1979; wyd. 3 popr. i rozszerz. 1986 [w j. ang.: Ignacy Jan Paderewski. An Outline of Political Biography, Warsaw 1981].
 • Frančič Mirosław, Koncepcje polityczne Paderewskiego, w: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, red. Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, s. 35-48. 
 • Fuchs Werner, Paderewski en Suisse, w: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, red. Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, s. 67-75.
 • Fuchs Werner, Paderewski: reflets de sa vie, Genève 1981, 1999.
 • Gawron Krystian, Paderewski – chrześcijanin, w: Z panteonu wielkich Polaków: Ignacy Jan Paderewski. Album Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, wybór tekstów i ilustracji Kazimierz Roman Czekaj Haag, Bazylea-Kraków-Warszawa 2010, s. 138-148.
 • Giron Simone, Le drame Paderewski, Genève 1948 [sprostowanie powyższych informacji: zob. Baumgartner André La vérité... oraz: Kraków – Ignacemu J. Paderewskiemu. Album w 90. rocznicę odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego i 140. rocznicę urodzin fundatora (cz. I: Małgorzata Perkowska-Waszek, cz. II: Iwona Fischer, Piotr Boroń), Kraków 2000].
 • Giron Simone de Pourtales, Tajemnica testamentu Paderewskiego, tłum. Hanna Olędzka, Renata Opęchowska, Elżbieta Reis, Kraków 1996 [książka wycofana z obiegu w 2001 r., na mocy postanowienia sądowego].
 • Goclon Jacek, Próby reform i dokonania gabinetu Ignacego Paderewskiego w świetle protokołów posiedzeń Rady Ministrów (16 stycznia – 9 grudnia 1919 r.). Część 1, „Słupskie Studia Historyczne" Nr 19 Rok 2013, s. 133-171.
 • Goclon Jacek, Próby reform i dokonania gabinetu Ignacego Paderewskiego w świetle protokołów posiedzeń Rady Ministrów (16 stycznia – 9 grudnia 1919 r.). Część 2, „Słupskie Studia Historyczne" Nr 20 Rok 2014, s. 85-118.
 • Goclon Jacek, Rząd Ignacego Paderewskiego. Geneza, skład osobowy i działalność (16 stycznia 1919 – 9 grudnia 1919), „Acta Universitatis Lodziensis: Folia Historica" 86, 2011, s. 93-145.
 • Goclon Jacek, Paderewski jako Prezes Rady Ministrów (16 stycznia – 9 grudnia 1919), „Czasopismo Prawnop-Historyczne" 2011, t. LXIII, z. 1, s. 221-245.
 • Gogol-Drożniakiewicz Barbara, Testament Ignacego Jana Paderewskiego i bydgoski proces spadkowy, w: Ignacy Jan Paderewski. Twórca w świecie kultury, red. Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska, Poznań 2001, s. 147-154. 
 • Gordon-Smith Christine, Paderewski na Florydzie, „Ruch Muzyczny" 1985 nr 19, s. 232.
 • Halski Czesław R., Ignacy Jan Paderewski. Dzieje wielkiego Polaka i wielkiego Europejczyka, Londyn 1964.
 • Hempel Maria, Ze wspomnień: Paderewski – Przybyszewski, „Ruch Muzyczny" 1964 nr 2, s. 16.
 • House, Edward M., Paderewski. The Paradox of Europe, "Harper's Magazine" 152 (December 1925), s. 30-36.
 • Hoyt, E., Paderewski at Home, "Harper's Bazaar" vol. 33 (9 June 1900), s. 329-332.
 • Jasieński Jerzy, Ignacy Jan Paderewski: Antologia, Poznań 1996.
 • Kędra Władysław, Ignacy Paderewski, Warszawa 1948.
 • Kellogg Charlotte H., Paderewski, New York 1956.
 • Kosicka Aleksandra, Gabinet Paderewskiego, 16 I 1919 - 9 XII 1919 , w: Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej, red. Janusz Faryś, Janusz Pajewski, Szczecin-Poznań 1991, s. 41-53.
 • Kozłowski Jerzy, Paderewski – Wilson: kontakty w kręgu sprawy polskiej, w: Władysław Sikorski, Ignacy Paderewski, red. Czesław Bloch, Lublin 1988, s. 133-166.
 • Kraków – Ignacemu J. Paderewskiemu. Album w 90. rocznicę odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego i 140. rocznicę urodzin fundatora (cz. I: Małgorzata Perkowska-Waszek, cz. II: Iwona Fischer, Piotr Boroń), Kraków 2000.
 • Landau Rom, Ignace Paderewski Musician and Statesman, New York 1934; [tłum. pol. Warszawa 1935].
 • Martens Frederick, Little Biographies. Paderewski, New York 1922.
 • Lisiak Henryk, Paderewski. Od Kuryłówki po Arlington, Poznań 1992.
 • Modelski Izydor, Ignacy Jan Paderewski w życiu narodu i państwa polskiego, odczyt wygłoszony 6 XI 1931 roku, Katowice 1932.
 • Nossig Alfred, I. J.Paderewski, Leipzig 1901. 
 • Nossig Alfred, Życie i twórczość Paderewskiego, „Kurier Literacko-Naukowy" 1935 nr 8, s. 1-2. 
 • Opieński Henryk, Ignacy Jan Paderewski, Warszawa 1928, (wyd. 2) Kraków 1960.  
 • Opieński Henryk, I.J. Paderewski. Esquisse de sa vie et de son oevre, pref. de Gabriel Hanotaux, Gustave Doret, Alfred Cortot, Lausanne 1928, (wyd. 2) 1948.
 • Opieński Henryk, Ignacy Jan Paderewski. Biblioteka Szkoły Powszechnej nr 12, Lwów 1933.
 • Opieński Henryk, I.J. Paderewski, Lausanne 1948.
 • Orłowski Józef, Ignacy Jan Paderewski i odbudowa Polski, Chicago 1939-1940, t. 1-2.
 • Orłowski Józef, Helena Paderewska: na 15-lecie jej pracy narodowej i społecznej 1914-1929, Chicago 1929.
 • Perkowska-Waszek Małgorzata, Rodzina i krewni Paderewskiego w świetle dokumentów, w: Z panteonu wielkich Polaków: Ignacy Jan Paderewski. Album Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, wybór tekstów i ilustracji Kazimierz Roman Czekaj Haag, Bazylea-Kraków-Warszawa 2010, s. 123-137.
 • Perkowska-Waszek Małgorzata, Jeszcze o dacie urodzin oraz o 'powinności wojskowej' I.J. Paderewskiego, w: Muzykolog wobec świadectw źródłowych i dokumentów: Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Poźniakowi w 70. rocznicę urodzin, red. Z. Dobrzańska-Fabiańska [et al.], Kraków 2009, s. 301-309.
 • Perkowska-Waszek Małgorzata, Ignacy Jan Paderewski o sobie. Zarys biografii wzbogacony listami, Kąśna Dolna, Tarnów, 2004.
 • Perkowska-Waszek Małgorzata, Ignacy Jan Paderewski o swoich współczesnych. Kilka uwag o dawnych i nowych źródłach poznania poglądów kompozytora, w: Ignacy Jan Paderewski. Twórca w świecie kultury, red. Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska, Poznań 2001, s. 9-16.
 • Perkowska-Waszek Małgorzata, Paderewski (1860-1941), „Friedrich Kiel Studien" Köln-Rheinhassel 1993, Band 1, s. 93-111.   
 • Phillips Charles J. M., Paderewski, the Story of a Modern Immortal, New York 1933.
 • Piber Andrzej, Droga do sławy. Ignacy Paderewski w latach 1860-1902, Warszawa 1982.
 • Piber Andrzej, Helena Paderewska, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXIV, Wrocław, Warszawa, Kraków 1979.
 • Popielówna Stanisława, I.J. Paderewski, Tarnów 1919.
 • Przybylski Henryk, Paderewski. Między muzyką a polityką, Katowice 1992.
 • Przybylski Henryk, Dzieje współpracy politycznej Igna­cego Paderewskiego i Władysława Sikorskiego (1926-1941), w: Władysław Sikorski, Ignacy Paderewski, red. Czesław Bloch, Lublin 1988, s. 167-184.
 • Pulit Franciszek, Dom w Ojczyźnie, (wyd. 3 poszerzone) Tarnów – Kąśna Dolna 2001.
 • Pulit Franciszek, Związki Paderewskiego z Kąśną Dolną w latach 1897-1910, w: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, red. Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, s. 85-95.
 • Rojek Wojciech, Polityka zagraniczna rządu Paderewskiego, w: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, red. Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, s. 49-66.
 • Rossowski Stanisław, Opieński Henryk, Ignacy Jan Paderewski. Zarys charakterystyki, Lwów, Warszawa 1911. 
 • Sidorowicz Bogusław, I.J. Paderewski. Życie i działalność, Poznań 1924.
 • Siedlecki-Grzymała Adam, Niepospolicie ludzie w dniu swoim powszednim, Kraków 1961.
 • Suleja Włodzimierz, Ignacy Jan Paderewski, premier Republiki Polskiej 16 I — 9 XII 1919, w: Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej, red. Andrzej Chojnowski, Piotr Wróbel, Wrocław 1992, s. 101-114.
 • Syski Aleksander, Paderewski w dziejach polskich. W 75. rocznicę życia Paderewskiego, New Britain, Conn. 1936.
 • Śladowska Maria, Działalność społeczna i polityczna Ignacego Jana Paderewskiego w świetle dokumentów z lat 1917-1941 z Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie, "Kronika Zamkowa" 1-2/51-52 (2006), s. 155-188.
 • Urbańczyk Andrzej, Pomnik Grunwaldzki w Krakowie, Kraków 1974.
 • Urbańczyk Andrzej, Pomnik Grunwaldzki w Krakowie 1910-1976, Kraków 1976.
 • Walkiewicz Leon T., Ignace Jan Paderewski, Chicago 1935.
 • Wapiński Roman, Ignacy Paderewski, Wrocław 1999.
 • Wapiński Roman, Stosunki między Ignacym Paderewskim a Józefem Piłsudskim w roku 1919 i ich następstwa, w: Władysław Sikorski, Ignacy Paderewski, red. Czesław Bloch, Lublin 1988, s. 99-132.
 • Weber Bożena, Paderewski (album), Kraków 1991.
 • Wieniec Grunwaldzki z 1910 r. Wydawnictwo historyczne i pamiątkowe, Kraków 1910.
 • Zamoyski Adam, Paderewski, New York 1982; [wyd. pol. Warszawa 1992].
 • Żebrowski Marek, Paderewski in California, Toruń [2009].

Zob. tez: „Życie Muzyczne i Teatralne", nr 5/6 Poznań 1935 (numer specjalny poświęcony Paderewskiemu).

Prace poświęcone pianistyce i twórczości kompozytorskiej Paderewskiego

 • Baumann Jolanta, Synteza uniwersalizmu i stylu narodowego w polskiej kameralistyce II połowy XIX w., w: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, red. Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, s. 161-180.
 • Brodniewicz Teresa, Ignacego Jana Paderewskiego myśli o sztuce, w: Ignacy Jan Paderewski. Twórca w świecie kultury, red. Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska, Poznań 2001, s. 17-25.
 • Chybiński Adolf, Melodie tatrzańskie Paderewskiego,"Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie" 1930 nr 1, s. 1.
 • Chybiński Adolf, Paderewski jako kompozytor utworów fortepianowych, „Przegląd Muzyczny" 1910 nr 20, s. 3-10.
 • Cooke James Francis, Great Pianists on Piano Playing: Godowsky, Hofmann, Lhevinne, Paderewski, and 24 Other Legendary Performers, Mineola (NY), 1999.
 • Dąbrowski Krzysztof, Wielki Polak w Szwajcarii. Programy i głosy prasy o koncertach I.J. Paderewskiego 1889-1938, Warszawa 2001.
 • Dobrzynski Ewa, Le tempo rubato selon Paderewski, w: L'interpretation de Chopin en France, Paris 1990, s. 143-151.
 • Dragan Anna, „Koncert fortepianowy a-moll" op. 8 [sic] Ignacego Jana Paderewskiego w aspekcie brzmieniowości, w: Ignacy Jan Paderewski. Twórca w świecie kultury, red. Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska, Poznań 2001, s. 69-89.  
 • Dulęba Władysław, Sokołowska Zofia, Ignacy Jan Paderewski, mała kronika życia pianisty i kompozytora, Kraków 1960, wyd. 2 zmienione, pt. Paderewski, Kraków 1976, wersja ang. Kraków 1979.
 • Dybowski Stanisław, Paddymania, w: Z panteonu wielkich Polaków: Ignacy Jan Paderewski. Album Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, wybór tekstów i ilustracji Kazimierz Roman Czekaj Haag, Bazylea-Kraków-Warszawa 2010, s. 37-49.
 • Dziadek Magdalena, Geniusz i charyzma. Uwagi o recepcji sztuki Ignacego Jana Paderewskiego w Polsce przełomu XIX i XX wieku, w: Ignacy Jan Paderewski. Twórca w świecie kultury, red. Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska, Poznań 2001, s. 99-117. 
 • Finck Henry T., Paderewski and His Art, Nowy Jork 1895.
 • Frampton, J., Paderewski's Minuet in G, "Etude" 41 (December 1923), s. 825-826.
 • Głowińska Anna, Portret Mistrza. Debiut paryski i angielski, w: Z panteonu wielkich Polaków: Ignacy Jan Paderewski. Album Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, wybór tekstów i ilustracji Kazimierz Roman Czekaj Haag, Bazylea-Kraków-Warszawa 2010, s. 50-55.
 • Gronowicz Antoni, Paderewski. Pianist and Patriot, przekład ang. Jessi McEwen, Edinbourgh-New York-Toronto 1944.
 • Halny Roman, Ignacy Paderewski. Mistrz tonów, Warszawa 1935.
 • Hetka Grażyna, Mickiewicz i Asnyk w pieśniach Paderewskiego,Niewiadomskiego, Żeleńskiego, w: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, red. Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, s. 209-222.
 • Ignacy Jan Paderewski. Twórca w świecie kultury, red. Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska, Poznań 2001.
 • Iwanejko Barbara, Kompozycje orkiestrowa I.J. Paderewskiego, [praca magisterska, promotor dr Elżbieta Dziębowska], KHiTM UJ 1974 (sygn. Mag 119).
 • Jarzębska Alicja, Paderewski's Piano Works As a Synthesis of Classical, Romantic and Impressionist' Tradition, w: „Civilité musicale" 18 2003 nr 50, s. 59-69.
 • Jędrzejczak Wojciech, Twórczość fortepianowa Ignacego Jana Paderewskiego, w: Muzyka fortepianowa IV, red. J. Krassowski, Gdańsk 1981, s. 107-122.
 • Kański Józef, Ignacy Jan Paderewski i jego twórczość instrumentalna, w: Z panteonu wielkich Polaków: Ignacy Jan Paderewski. Album Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, wybór tekstów i ilustracji Kazimierz Roman Czekaj Haag, Bazylea-Kraków-Warszawa 2010, s. 85-89.
 • Kański Józef, O prawdziwej wielkości Paderewskiego – pianisty, w: Z panteonu wielkich Polaków: Ignacy Jan Paderewski. Album Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, wybór tekstów i ilustracji Kazimierz Roman Czekaj Haag, Bazylea-Kraków-Warszawa 2010, s. 79-82.
 • Keym Stefan, Zur Bedeutung des Nationalen bei der deutchen Rezeption polnischer Musik von 1900 bis 1914 am Beispiel von Szymanowski und Paderewski (maszynopis s. 23, Instytut Muzykologii Uniwersytetu w Lipsku).
 • Knast Alicja, O geniuszu przypadkowo grającym na fortepianie. Ignacy Jan Paderewski a instrumentarium epoki, w: Ignacy Jan Paderewski 1860-1941: Geniusz przypadkowo grający na fortepianie, red. Bogdan Walczak, Poznań 2001.
 • Komorowska Małgorzata, Liryka wokalna Ignacego Jana Paderewskiego, w: Z panteonu wielkich Polaków: Ignacy Jan Paderewski. Album Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, wybór tekstów i ilustracji Kazimierz Roman Czekaj Haag, Bazylea-Kraków-Warszawa 2010, s. 90-92.
 • Kondratowicz-Matoga KatarzynaPieśni I.J. Paderewskiego, [praca magisterska, promotor dr hab. Zofia Chechlińska], IM UJ 2004 (sygn. Mag 434).
 • Konieczna Aleksandra, Manru – kilka uwag o stylu i dramaturgii, w: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, red. Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, s. 134-148. 
 • Kostka Violetta, Pieśni Ignacego Jana Paderewskiego do słów Adama Mickiewicza, w: Pieśń polska. Rekonesans, „Muzyka i liryka", tom 10, red. M. Tomaszewski, Kraków 2002, s. 81-91.
 • Koszewski Andrzej, Ignacy Jan Paderewski jako kompozytor – w świetle jego „Pamiętników", w: Ignacy Jan Paderewski. Twórca w świecie kultury, red. Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska, Poznań 2001, s. 27-33. 
 • Kozłowska-Lewna Alicja, „Sonata fortepianowa es-moll" Ignacego Jana Paderewskiego, w: Ignacy Jan Paderewski. Twórca w świecie kultury, red. Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska, Poznań 2001, s. 47-68. 
 • Kozubek Lidia, An Attempt to Define Ignacy Jan Paderewski's Performing Style.
 • Kozubek Lidia, Opera „Manru" Ignacego Jana Paderewskiego, Katowice 1993, 2001. 
 • Kozubek-Okuljar LeokadiaOpera "Manru" Ignacego Jana Paderewskiego, [praca magisterska, promotor prof. dr hab. Zdzisław Jachimecki], KHiTM UJ 1952 (sygn. Mag 30).
 • Kulej Zenon, Odkryto nieznane utwory Ignacego Paderewskiego, „Czas Warszawski" (Tygodnik Bielan i Żoliborza), nr 18, s. 1-2 (z 7 maja 1998 roku i numery następne).
 • Lorkowska Halina, Jak Ignacy Jan Paderewski w Poznaniu koncertował, w: Homines, Ars et Scientia, Poznań 2000.
 • Lorkowska Halina, Poznańskie dni Ignacego Jana Paderewskiego, w: Ignacy Jan Paderewski. Twórca w świecie kultury, red. Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska, Poznań 2001, s. 129-146. 
 • Łabuński Feliks R., Paderewski the Composer, „Musical America" 1941 nr 8, s. 6-7 oraz „The Polish Review" [Nowy Jork] 1942 nr 24.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Najwybitniejsza polska symfonia – wciąż niedoceniona, „Muzyka 21" 2001 nr 6, s. 32-33.
 • Maciejewicz Dorota, Romantyczna realizacja kanonu allegra sonatowego w trzech kompozycjach Paderewskiego), w: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, red. Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, s. 223-228.
 • Mazepa Leszek, Paderewski we Lwowie, „Kamerton" 1995 nr 3-4, s. 27-50.
 • Nowak Anna, Poetyka i ekspresja „Dwunastu pieśni" op. 22 do słów Catulle Mendèsa Ignacego Jana Paderewskiego, w: Ignacy Jan Paderewski. Twórca w świecie kultury, red. Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska, Poznań 2001, s. 91-98. 
 • Nowe książki. Compositions pour piano [I. J. Paderewskiego], „Tygodnik Ilustrowany" 1903 nr 6, s. 120.
 • Opieński Henryk, I.J. Paderewski. Najnowsze utwory-op. 21, 22, 23, „Czas" 1907 nr 205 s. 2.
 • Opieński Henryk, Symfonia h-moll I.J.Paderewskiego, Warszawa 1913.
 • Opieński Henryk, 50-lecie pracy kompozytorskiej Ignacego Paderewskiego, „Muzyka" 1929 nr 11-12, s. 531-532.
 • Opieński Henryk, Morges: uczniowie Ignacego Paderewskiego, „Muzyka" 1931 nr 10, s. 417-18.
 • Paja-Stach Jadwiga, Wariacje fortepianowe Paderewskiego, w: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, red. Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, s. 181-192. 
 • Perkowska-Waszek Małgorzata, Katalog tematyczny dzieł Paderewskiego (maszyopis w Instytucie Muzykologii UJ).
 • Perkowska-Waszek Małgorzata, Paderewski i jego twórczość. Dzieje utworów i rys osobowości kompozytora, (Acta Musicologica Universitatis Cracoviensis XVIII), Kraków 2010.
 • Perkowska-Waszek Małgorzata, Pianistyka Paderewskiego w relacji świadków: Alfreda Cortota, Henryka Sztompki, Stanisława Szpinalskiego, Wojciecha Dzieduszyckiego, w: Z panteonu wielkich Polaków: Ignacy Jan Paderewski. Album Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, wybór tekstów i ilustracji Kazimierz Roman Czekaj Haag, Bazylea-Kraków-Warszawa 2010, s. 56-69.
 • Perkowska-Waszek Małgorzata, O Paderewskim-pedagogu, w: Muzyka wobec tradycji. Idee-dzieło-recepcja, studia pod redakcją Szymona Paczkowskiego, Warszawa 2004, s. 619-631.
 • Perkowska-Waszek Małgorzata, Les debuts parisiens d'Ignace J. Paderewski et quelques evenements de sa vie artistique, „Musica Iagellonica", vol. 1, 1995, s. 159-176.
 • Perkowska Małgorzata, Diariusz koncertowy Ignacego Jana Paderewskiego, Kraków 1990.
 • Perkowska Małgorzata, Paderewski – uczeń, pedagog, kompozytor, „Wychowanie muzyczne w szkole", 1989 nr 4.
 • Perkowska Małgorzata, Katalog rękopisów Paderewskiego (opr. wraz z Włodzimierzem Pigłą), „Muzyka" 1988 nr 3-4, s. 53-70.
 • Perkowska Małgorzata, Nieznane kompozycje Paderewskiego w świetle badań źródłowych, „Muzyka" 1988 nr 3, s. 21-33.
 • Perkowska Małgorzata, Ośrodek Dokumentacji Życia i Twórczości I.J.Paderewskiego, w: Muzykologia krakowska 1911-1986, red. E. Dziębowska, Kraków 1987, s. 47-53.
 • Perkowska Małgorzata, Kompozytor a Uniwersytet, „Kraków" 1986 nr 4, s. 8-9.
 • Perkowska Małgorzata, 12 Pieśni do słów Catulle Mendèsa (komunikat), w: Muzyka polska a modernizm. Kraków 1981, s. 64-66.
 • Perkowska Małgorzata, Wczesne utwory Paderewskiego w świetle źródeł prasowych, „Muzyka" 1981 nr 3-4, s. 117-120.
 • Perkowska Małgorzata, Początki i rozkwit kariery pianistycznej Paderewskiego, „Muzyka" 1977 nr 3, s. 39-59.
 • Peszat BarbaraTwórczość liryczna Ignacego Jana Paderewskiego, [praca magisterska, promotor prof. dr hab. Zdzisław Jachimecki], KHiTM UJ 1952 (sygn. Mag 35).
 • Piber Andrzej, Recepcja Manru w USA, w: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, red. Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, s. 120-133.
 • Piber Andrzej, O drezdeńskiej premierze opery Paderewskiego, „Ruch Muzyczny" 1976 nr 14, s. 3-6.
 • Piekoszewski Michał, Ignacy Jan Paderewski — siła indywidualności. Dyskografia nagrań i refleksje nad grą pianisty, w: Muzyka jest zawsze współczesna. Studia dedykowane Profesor Alicji Jarzębskiej, red. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Andrzej Sitarz, Kraków 2011, s. 633-642.
 • Piekoszewski MichałSztuka pianistyczna Ignacego Jana Paderewskiego w świetle zachowanych nagrań, [praca magisterska, promotor dr hab. Renata Suchowiejko], IM UJ 2010 (sygn. Mag 519).
 • Płocica Janina, Kompozycja fortepianowe I.J. Paderewskiego z wczesnego okresu twórczości, [praca magisterska, promotor prof. dr hab. Zdzisław Jachimecki], KHiTM UJ 1951 (sygn. Mag 26).
 • Poniatowska Irena, Paderewski – kompozytor, zob. Ignacy Jan Paderewski, artysta i polityk, CD-ROM, Warszawa 2001.
 • Poniatowska Irena, Individuelle, nationale und universelle Elemente im Schaffen von I.J. Paderewski, w: Narodné, individualne a univeralne prvky w hudbe, red. J. Lengova, materiały konferencji w Bratysławie 1996, Banska Bystryca 1998.
 • Poniatowska Irena, Oddziaływanie metody Teodora Leszetyckiego na pianistykę I.J. Paderewskiego, w: Historia i interpretacja muzyki: z badań nad muzyką od XVII do XIX wieku, Kraków 1993, (wyd. 2) 1995, s. 187-200.
 • Popis Jan, Szkoła Paderewskiego, w: Z panteonu wielkich Polaków: Ignacy Jan Paderewski. Album Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, wybór tekstów i ilustracji Kazimierz Roman Czekaj Haag, Bazylea-Kraków-Warszawa 2010, s. 70-78.
 • Przybylski Tadeusz, Zapomniane kwartety smyczkowe kompozytorów polskich II połowy XIX wieku: Paderewskiego, Pankiewicza, Rutkowskiego, w: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, red. Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, s. 149-160.
 • Przybylski Tadeusz, Krakowskie koncerty Paderewskiego, „Kraków" 1986 nr 4, s. 7-8.
 • Quaśnik Dominique, Manru [et le demon humain], Paris 1991.
 • Raba BogusławBetween Romanticism and Modernism: Ignacy Jan Paderewski's Compositional Oeuvre, (Eastern European Studies in Musicology 5), Frankfurt am Main 2015.
 • Raba Bogusław, Między romantyzmem a modernizmem: twórczość kompozytorska Ignacego Jana Paderewskiego, (Musicologica Wratislaviensia 5), Wrocław 2010.
 • Reiss Józef, Paderewski (z okazji 75-lecia urodzin), „Muzyka" 1935 nr 10-12, s. 211-213.
 • Salina Xavier, Société Paderewski, w: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, red. Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, s. 80-84.
 • Sierpiński Zdzisław, Ignacy Paderewski w 100. rocznicę urodzin, „Ruch Muzyczny" 1960 nr 22, s. 1-3.
 • Stankiewicz Jerzy, Poglądy estetyczne Paderewskiego, w: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, red. Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, s. 113-119.
 • Szczawińska Elżbieta, Paderewski w oczach XIX-wiecznej krytyki warszawskiej, „Ruch Muzyczny" 1961 nr 12, s. 20-21.
 • Szczepański Rafał, Paderewski jako wydawca dzieł Chopina: Praca redakcyjna nad wydaniem „Dzieł wszystkich" i „The Century library of music", w: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, red. Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, s. 96-112.
 • Tatarska Janina, Kategoria narodowa w twórczości Ignacego Jana Paderewskiego, w: Ignacy Jan Paderewski. Twórca w świecie kultury, red. Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska, Poznań 2001, s. 35-45.
 • Trumbull Florence, Leschetizky As I Knew Him, „The Etude" February 1931, s. 88, 139.
 • Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, red. Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991.
 • Wesołowski Franciszek, Pieśni na głos z fortepianem Ignacego Jana Paderewskiego, „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej w Łodzi" XXII, Łódź 1991, s. 157-189.
 • Węgrzyn-Klisowska Walentyna, Autografy [listów] Ignacego Jana Paderewskiego w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu), w: Ignacy Jan Paderewski. Twórca w świecie kultury, red. Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska, Poznań 2001, s. 155-156.
 • Windakiewiczowa Helena, Stosunek dzieł Paderewskiego do muzyki ludowej, EMTA 1902 nr 956, s. 37-39, nr 958, s. 65-66, nr 959, s. 74-75, nr 961, s. 101-102.
 • Woźna-Stankiewicz Małgorzata, Ignacy Jan Paderewski. Genialny pianista, wirtuoz-poeta, w: Muzyka fortepianowa XI, red. J. Karasowski, Gdańsk 1998, s. 74-85.
 • Woźna-Stankiewicz Małgorzata, Poezja Mendèsa w pieśniach Paderewskiego i kompozytorów francuskich, w: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, red. Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, s. 193-208.
 • Zajączek Roman, Symfonia h-moll Ignacego Jana Paderewskiego, [praca magisterska, promotor prof. dr hab. Zdzisław Jachimecki], KHiTM UJ 1952 (sygn. Mag 40).
 • Zduniak Maria, Wrocławskie koncerty Ignacego Jana Paderewskiego, w: Ignacy Jan Paderewski. Twórca w świecie kultury, red. Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska, Poznań 2001, s. 119-128.
 • Z panteonu wielkich Polaków: Ignacy Jan Paderewski. Album Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, wybór tekstów i ilustracji Kazimierz Roman Czekaj Haag, Bazylea-Kraków-Warszawa 2010.

Bibliografie i dyskografie

 • Hoskins Janina W., Ignacy Jan Paderewski. 1860-1941. A Biographical Sketch and a Selective List of Reading Materials, Library of Congress, Washington 1984.
 • Perkowska Małgorzata, Trochimczyk Maja, Selected Bibliography: Ignacy Jan Paderewski, "Polish Music Journal" Vol. 4, No. 2, Winter 2001.
 • Anderson H. L., Ignace Jan Paderewski-Discography, „British Institute of Recorded Sound Bulletin", [Londyn] 1958 nr 10, s. 2-7.
 • Discografia di Paderewski, „Musica" [Mediolan] 1978 nr 5.
 • Fasset Stephen, A Paderewski Discography, „American Music Lover" 1941 nr 8.
 • Kański Józef, Płytowe dokumenty sztuki Ignacego Paderewskiego (w 30 rocznicę zgonu wielkiego artysty), „Ruch Muzyczny" 1971 nr 14, s. 5-6.
 • Weber Jan, Paderewski i jego płyty. Dyskografia, w: I.J. Paderewski 1860-1941. Katalog wystawy w 125-lecie urodzin, Zamek Królewski, Warszawa 1985.