Biblioteka I.J. Paderewskiego

Biblioteka I.J. Paderewskiego do 1940 r. przechowywana była w szwajcarskiej posiadłości artysty Riond-Bosson w Morges (kanton Vaud). We wrześniu tego roku, w chwili gdy artysta opuścił Szwajcarię i wyruszył w swoją ostatnią podróż do Stanów Zjednoczonych, wszystkie meble i cenne wyposażenie domu, w tym dzieła sztuki, wspaniała kolekcja sreber i chińskiej porcelany, a także – księgozbiór, zostały złożone w magazynach firmy Lavanchy w Lozannie, gdzie pozostawały przez kilka następnych lat. Gdy w 1949 roku, a więc 8 lat po śmierci Paderewskiego, w paryskim banku Morgana odnaleziono testament artysty, okazało się, że prawa do spadku przysługują m.in. Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. W następstwie długotrwałego i skomplikowanego postępowania spadkowego Uniwersytet otrzymał fundusze, które przeznaczono m.in. na nagrody i stypendia dla wyróżniających się studentów, na zakup kosztownej aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenie Collegium Paderevianum (zob. Zapis testamentalny na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie). W toku negocjacji Uniwersytet otrzymał także legat książkowy należny, zgodnie z ostatnią wolą artysty – sekretarzowi Sylwinowi Strakaczowi oraz zaprzyjaźnionemu kompozytorowi Henrykowi Opieńskiemu. Niewielką część księgozbioru przewieziono w październiku 1959 roku ze Szwajcarii do Krakowa i złożono w magazynach Biblioteki Jagiellońskiej. Druga część czasowo pozostawała w Archiwum Akt Nowych w Warszawie i ostatecznie, w 1963 roku została przekazana do BJ. Z uwagi na atmosferę polityczną w kraju, niesprzyjającą kultywowaniu pamięci wielkiego Polaka, prywatna biblioteka artysty przez prawie 15 lat przechowywana była w magazynach Biblioteki Jagiellońskiej wśród zbiorów zastrzeżonych (tzw. „resy"). Dopiero w 1974 roku, staraniem dr Elżbiety Dziębowskiej i decyzją ówczesnego rektora UJ prof. Mieczysława Karasia, księgozbiór Paderewskiego przekazany został z magazynów BJ do nowo powstałego przy Katedrze Historii i Teorii Muzyki UJ –  Ośrodka Dokumentacji Życia i Twórczości I.J. Paderewskiego (obecnie Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX wieku im. I.J. Paderewskiego).

Opisy książek z kolekcji I.J. Paderewskiego są systematycznie wprowadzane do Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ, w którym wydzielono odrębną lokalizację: Inst. Muzykologii – Ośrodek Paderewskiego. Zawartość Kolekcji można przeglądać w katalogu, stosując dwa typy wyszukiwania: według słów – należy wybrać opcję: "wszystko" i wpisać "Księgozbiór Ignacego Jana Paderewskiego" oraz wyszukiwanie w indeksach, według sygnatury (poprzedzonej określeniem "Pad."). Księgozbiór udostępniany jest do celów badawczych jedynie na miejscu, w Ośrodku Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX wieku im. I.J. Paderewskiego, przy Instytucie Muzykologii UJ.