Ośrodek

1 /image/image_gallery?uuid=c89b525c-282a-4ef0-b5d7-f210decb5ea0&groupId=37090005 310 460 NN Małgorzata Perkowska w sali bibliotecznej mieszczącej księgozbiór Paderewskiego (II piętro pałacu Pusłowskich) 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=c2173a7c-cb2a-4e9c-b35c-a9654fa8e60f&groupId=37090005 459 405 Stanisław Hrabia Rektor UJ, prof. dr hab. Aleksander Koj odsłania popiersie Ignacego Jana Paderewskiego, dłuta Valeriana Januszkiewicza z Mińska, ufundowane przez Xawerego i Zofię z ks. Jabłonowskich hr. Pusłowskich (8 X 1995) 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=31ed89e4-c5db-4952-87ee-cfa28d58bc21&groupId=37090005 294 460 Stanisław Hrabia Popiersie Ignacego Jana Paderewskiego, dłuta Valeriana Januszkiewicza z Mińska, ufundowane przez Xawerego i Zofię z ks. Jabłonowskich hr. Pusłowskich 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=1928813c-e3d6-44d6-a2e1-bf07c6ff73ad&groupId=37090005 307 460 Stanisław Hrabia Uroczystości odsłonięcia popiersia Paderewskiego towarzyszył recital w wykonaniu Karola Radziwonowicza (na zdjęciu) 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=fc127875-9a91-4f36-96d4-2182ccce41ab&groupId=37090005 460 345 Stanisław Hrabia Otwarcie biblioteki Ignacego Jana Paderewskiego w nowo odrestaurowanych salach na I piętrze pałacu Pusłowskich. Na zdjęciu: prof. dr hab. Franciszek Ziejka, prof. dr hab. Andrzej Banach, dr Małgorzata Perkowska-Waszek. 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=b146df1d-5c68-438f-84e2-45214eface32&groupId=37090005 297 458 Sala wystawowa Ośrodka 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=4f922a33-b9a6-4045-a9de-18967bbd5405&groupId=37090005 460 305 Ośrodek – fragment ekspozycji 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=104b2c0d-fcbd-4f1d-9b5f-528b03e695a9&groupId=37090005 258 460 Biblioteka I.J. Paderewskiego 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=2576d4fb-946a-438d-a256-5c906f7a5c90&groupId=37090005 377 289 Biblioteka I.J. Paderewskiego 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=d0b130cf-174b-473b-bf83-251694b4754d&groupId=37090005 640 424 Anna Wojnar Rektor UJ, prof. dr hab. Karol Musioł przemawia podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, przed pałacem Pusłowskich. Ofiarodawcą pomnika, autorstwa Jesse Corsauta, jest Harry E. Blythe'a, wielki propagator dokonań twórczych polskiego artysty i kolekcjoner pamiątek po Paderewskim (24 VI 2011) 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=91ceeb0a-a33e-49f1-bc35-561589f41201&groupId=37090005 640 424 Anna Wojnar Dziekan Wydziału Historycznego UJ, prof. dr hab. Andrzej Banach przemawia podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, przed pałacem Pusłowskich (24 VI 2011) 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=8d18dc43-ea6f-499e-b31c-06ef70164371&groupId=37090005 261 424 Anna Wojnar dr Małgorzata Perkowska-Waszek przed pomnikiem I.J. Paderewskiego 13 11