Rękopisy muzyczne

Kolekcję książek i nut uzupełniają rękopisy muzyczne. Do najcenniejszych należą autorgafy oraz kopie utworów Paderewskiego (34 jednostki inwentarzowe). Obok nich znajdują się rękopisy muzyczne ofiarowane artyście (236 jednostek). Są to w większości utwory mało znanych lub zapomnianych kompozytorów polskich i obcych, adeptów kompozycji i kompozytorów-amatorów.