Druki muzyczne

Znaczną część biblioteki I.J. Paderewskiego stanowią druki muzyczne (prawie 4000 egzemplarzy). Wśród nich najważniejsze miejsce zajmują wydania dzieł samego Paderewskiego oraz edycje twórczości innych kompozytorów polskich, m.in. K. Szymanowskiego, M. Karłowicza, W. Żeleńskiego, A. Szeluty, L. Różyckiego, Z. Stojowskiego, S. Lipskiego, i in. Liczną grupę stanowią także partytury oraz wyciągi fortepianowe znanych oper (głównie twórców romantycznych, ale także – J.B. Lully'ego, J.Ph. Rameau, czy W.A. Mozarta), jak i dzieł symfonicznych (głównie literatura muzyczna XIX i XX wieku). W zbiorze druków muzycznych znalazły się także popularne serie wydawnicze, m.in. Great Composers of the Past, Famous Composers and Their Works, a także – współredagowana przez Paderewskiego – seria The Century Library of Music.