Historia

Ośrodek Dokumentacji Życia i Twórczości Ignacego Jana Paderewskiego powołany został zarządzeniem Nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 czerwca 1973 roku, jako pomocnicza jednostka organizacyjna w Katedrze Historii i Teorii Muzyki UJ. Funkcję kierownika Ośrodka objęła dr Elżbieta Dziębowska.

Inaugurację działalności Ośrodka poprzedziły starania dr Dziębowskiej o przejęcie opieki nad prywatną biblioteką I.J. Paderewskiego, która trafiła do Uniwersytetu Jagiellońskiego w wyniku postępowania spadkowego po artyście. Księgozbiór ten, liczący około 8 tysięcy woluminów, przewieziono z magazynów Biblioteki Jagiellońskiej do pomieszczeń Katedry na II piętrze Pałacu Pusłowskich w lutym 1974 roku.

Oficjalne otwarcie Ośrodka miało miejsce 16 października 1974 roku, w obecności Rektora UJ prof. Mieczysława Karasia. Podczas uroczystości dr Elżbieta Dziębowska przedstawiła cele i zadania Ośrodka. Fragmenty Dzienników Heleny Modrzejewskiej oraz recenzji z koncertu I.J. Paderewskiego i H. Modrzejewskiej odczytały prof. Danuta Michałowska z PWST w Krakowie oraz Małgorzata Perkowska z KHiTM UJ. Otwarciu towarzyszył koncert z udziałem Danuty Michałowskiej (recytacja) i Tadeusza Żmudzińskiego (fortepian). Repertuar koncertu nawiązywał do programu krakowskiego występu I.J. Paderewskiego i H. Modrzejewskiej z 3 października 1884 roku.

W 1999 roku, w chwili przekształcenia Katedry Historii i Teorii Muzyki w Instytut Muzykologii UJ, rozszerzono zakres działalności Ośrodka oraz zmieniono jego nazwę na Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX w. im. I.J. Paderewskiego (Zarządzenie Nr 15 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 czerwca 1999 roku).

W latach 2003-2010 kierownikiem Ośrodka była dr Małgorzata Perkowska-Waszek, wybitna znawczyni życia i twórczości I.J. Paderewskiego.

Od 1 września 2014 roku Ośrodek funkcjonuje pod nazwą – Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX wieku im. I.J. Paderewskiego (Zarządzenie Nr 84 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 sierpnia 2014 roku).