Cele i działalność

Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX wieku im. I.J. Paderewskiego prowadzi działalność dokumentacyjną, naukowo-badawczą, informacyjną i popularyzatorską.

Cele:

 1. pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o muzyce polskiej XIX i XX w., ze szczególnym uwzględnieniem dokonań I.J. Paderewskiego,
 2. dokumentowanie działań związanych z osobą I.J. Paderewskiego,
 3. opieka nad prywatnym księgozbiorem I.J. Paderewskiego,
 4. promowanie działalności naukowo-kulturalnej.

Powyższe cele Ośrodek realizuje poprzez:

 1. inspirowanie i popieranie badań dotyczących życia i twórczości I.J. Paderewskiego oraz innych kompozytorów polskich XIX i XX wieku,
 2. pozyskiwanie, gromadzenie i opracowywanie materiałów autobiograficznych, biograficznych i krytycznych związanych z życiem i działalnością I.J. Paderewskiego,
 3. opracowanie bibliograficzne księgozbioru  I.J. Paderewskiego oraz innych zbiorów Ośrodka (w systemie VTLS),
 4. wykonywanie zleconych kwerend oraz udostępnianie zbiorów Ośrodka do celów badawczych i popularyzatorskich,
 5. przygotowywanie bibliografii publikacji na temat I.J. Paderewskiego,
 6. prowadzenie serwisu internetowego,
 7. udostępnianie stałej wystawy biograficznej Ignacy Jan Paderewski – portret artysty i męża stanu,
 8. pogadanki i prelekcje dla zwiedzających stałą wystawę w Ośrodku,
 9. współpracę z placówkami i organizacjami prowadzącymi działalność naukową i kulturalną.