Bibliography (Selection)

Paderewski: Selected Writings and Interviews

 • Antoni Rutkowski (Wspomnienie pośmiertne), „Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne" 18 XII 1886 nr 168, p. 543.
 • Chopin, in: Obchód setnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina i Pierwszy Zjazd Muzyków Polskich we Lwowie 23 do 28 października 1910: księga pamiątkowa przedłożona przez komitet obchodu, Lwów 1912, pp. 195-202, see also: Kompozytorzy polscy o Fryderyku Chopinie, ed. by Mieczysław Tomaszewski, Kraków 1959, pp. 69-107 [English version transl. by Laurence Alma-Tadema, Londyn 1911, French version transl. by L. Alma-Tadema, Nowy Jork 1911].
 • Konrad Wallenrod Władysława Źeleńskiego [review], „Tygodnik Ilustrowany" 1885 nr 115, pp. 175-76.
 • Korespondencje muzyczne z Berlina dla „Echa Muzycznego i Teatralnego" 1884 nr 18 i 26.
 • Muzyka jedna jest istotnie żywą sztuką, in: Trzy głosy o muzyce, „Muzyka" 1933 nr 2, p. 3.
 • Myśli uwagi, refleksje, „Muzyka" 1934 nr 2, pp. 49-51.
 • Nieznany list I.J. Paderewskiego [Unknown letter of I.J. Paderewski] (to Ed. Bote und G. Bock, from 1878), „Muzyka" 1927 nr 10, p. 508.
 • O stylu narodowym w muzyce, „Muzyka" 1932 nr 3-4, p. 79.
 • Pamiętniki, by Ignacy j. Paderewski and Mary Lawton, transl. by Wanda Lisowska, Teresa Mogilnicka, Kraków 1972 [6th ed. 1986].
 • Pamiętniki 1912-1932, by Ignacy J. Paderewski and Mary Lawton, transl. by Andrzej Piber, Kraków 1992.
 • Tempo rubato, in: Finck Henry T., Success in Music and How it is Won, New York 1909.
 • Wizje przyszłości, „Muzyka" 1936 nr 1-12, p. 887.
 • Z mych wspomnień, „Muzyka" 1933 nr 4-6, pp. 117-19 [Polish translation of an interview from „The Daily Mail", entitled My Sixty Years of Music].      
 • (ed.) Fryderyk Chopin, Dzieła wszystkie, Kraków 1949–.
 • (ed.) The Century Library of Music [vols. 1-20], New York 1901.
 • (introd.) Henryk Opieński, Lettres de Chopin, Paris 1933.
 • (introd.) Charlotte Kellog, Jadwiga Poland's Great Queen, New York 1931.

Modern Editions of Paderewski's Works

 • Ignacy Jan Paderewski, Dzieła wszystkie [Complete Works], ed. by Małgorzata Perkowska-Waszek, Kraków: Musica Iagellonica, 1997-

Vol. 1: Piano Works Opp. 1-6, 8-9, vol. ed. by Bożena Lewandowska, Małgorzata Perkowska-Waszek (2002),
Vol. 2: Piano Works Opp. 10-12, 14-16, vol. ed. by Aleksandra Patalas (2002),
Vol. 3: Piano Works Op. 21, 23, vol. ed. by Alicja Jarzębska (1999),
Vol. 4: Piano Works without opus numbers, vol. ed. by Andrzej Sitarz (1997),
Vol. 5: Chamber Works, vol. ed. by Barbara Krzemień-Kołpanowicz (2002),
Vol. 6: Songs, vol. ed. by Małgorzata Perkowska-Waszek (2002),
Vol. 8: Polish Fantasy on Original Theme Op. 19, vol. ed. by Małgorzata Perkowska-Waszek (2002),
Vol. 10: Overture, Suite, vol. ed. by Wojciech M. Marchwica (1997).

Editions of Archival Sources

 • Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego [Political archives of Ignacy Paderewski], vols. 1-6:

Vol. 1: 1890‑1918, ed. by W. Stankiewicz, A. Piber, Wrocław 1973,
Vol. 2: 1919‑21, ed. by W. Stankiewicz, A. Piber, Wrocław 1974,
Vol. 3: 1921‑34, ed. by H. Janowska i C. Madajczyk, Wrocław 1974,
Vol. 4: 1935‑40, ed. by T. Jędruszczak i A. Leinwand, Wrocław 1974,
Vol. 5: 1909-1941, ed. by A.G. Dąbrowski, M.M. Drozdowski, K. Janczewska-Sołomko, M. Perkowska-Waszek, X. Pilch, Warszawa 2001,
Vol. 6: 1915-1941, ed. by A.G. Dąbrowski, M.M. Drozdowski, M. Perkowska-Waszek, X. Pilch, Warszawa 2007.

 • Drozdowski Marian Marek, Piber Andrzej (ed.), Ignacy Jan Paderewski. Myśli o Polsce i Polonii [Paderewski's Toughts about Poland and Polonia], Paris 1992.
 • Martynenko Oksana, Nieznana korespondencja Ignacego Jana Paderewskiego. Listy do Stanisława Niewiadomskiego [Unknown Correspondence of Ignacy J. Paderewski: Letters to Stanisław Niewiadomski], „Ruch Muzyczny" 1994 nr 19, pp. 1, 6-7; nr 20, p. 6; nr 21, p. 6.
 • Perkowska-Waszek Małgorzata, The Letters of Ignacy Jan Paderewski as a Source of Knowledge Concerning Cultural Relationships in Europe, in: Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig (Heft 10), Leipzig 2005, pp. 43-56 [see also: www.gko.uni-leipzig.de/fileadmin/user_upload/musikwissenschaft/institut/arbeitsgemeinschaft/musikerbriefe/16_Perkowska.pdf].
 • Winowicz Krystyna, Nieznane listy Paderewskiego do Adolfa Chybińskiego [Unknown Letters of Paderewski to Adolf Chybiński], „Ruch Muzyczny" 1976 nr 2, pp. 14-15.
 • Winowicz Krystyna, I.J. Paderewski w listach do A. Chybińskiego [I.J. Paderewski

  in letters to A. Chybiński], „Muzyka" 1976 nr 4, pp. 57-62.

Press Releases about Paderewski and his Works

For more complete bibliography, see: Michałowski Kornel (ed.), Bibliografia Muzyczna Polskich Czasopism Muzycznych, vols. V-IX, Kraków 1963-1973; Bibliografia Muzyczna Polskich Czasopism Niemuzycznych, vols. III-V, Kraków 1964-1979.

 • Alma [Maria Loévy], Parisiana, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne" [EMTA] 1895 nr 15, p. 186.
 • Biernacki Michał M., Paderewski w Warszawie [Paderewski in Warsaw], EMTA 1899 nr 3 (799), pp. 26-9.
 • B[ylicki] F[ranciszek], Wiadomości bieżące. Koncert, „Tydzień" 1880 nr 15, p. 2.
 • [Bylicki Franciszek], Koncert Józefa Adamowskiego, wiolonczelisty, „Czas" 1884 nr 248, p. 3.
 • Chybiński Adolf, Przegląd muzyczny, „Przegląd Powszechny" 1907 vol. 96, pp. 300-302.
 • Chybiński Adolf, Ignacy Paderewski jako kompozytor utworów fortepianowych, „Przegląd Muzyczny" 1910 nr 20, p. 8.
 • Górski Władysław, Ze świata muzycznego, „Tygodnik Ilustrowany" 1881 nr 287, p. 405.
 • Górski Władysław, Ze świata muzycznego, „Tygodnik Ilustrowany" 1883 nr 6, pp. 95-96;
 • Górski Władysław, Ze świata tonów, „Tygodnik Ilustrowany"  1883 nr 20, p. 319.
 • Górski Władysław, Ze świata muzycznego, „Tygodnik Ilustrowany" 1883 nr 42, p. 269.
 • Górski Władysław, Ze świata muzycznego, „Tygodnik Ilustrowany" 1885 nr 125, pp. 332-33.
 • Jachimecki Zdzisław, Muzyka w Krakowie, „Przegląd polski" 1908, t. 168, pp. 557-558.
 • Kleczyński Jan, Koncert barytonisty pana Sąchockiego, „Bluszcz" 1879 nr 49, p. 391.
 • Kleczyński Jan, Nowości muzyczne nakładem firmy Kruziński i Lewi. Paderewski – Trois morceaux pour piano op. 2, EMTA 15 VI 1881 nr 12, p. 92.
 • Kleczyński Jan, Nowe nuty, „Echo Muzyczne" 1882 nr 24, p. 192.
 • Kleczyński Jan, Ze świata tonów, „Tygodnik Powszechny" 1883 nr 1, p. 12.
 • Kleczyński Jan, Nowości muzyczne. Ignacy Paderewski. Tańce polskie na 2 i 4 ręce, Toccata [op. 6], "Echo Muzyczne i Teatralne" [EMIT] 1884 nr 56, pp. 575-576.
 • Kleczyński Jan, Zakopane i jego pieśni, EMiT 1884 nr 44, p. 447.
 • Kleczyński Jan, Nowości muzyczne, EMiT 1884 nr 51, p. 524.
 • Kleczyński Jan, Wycieczka po melodie, EMTA 1884 nr 56, pp. 567-568; nr 58, pp. 588-590; nr 60, pp. 610-611; nr 62, pp. 631-632; nr 64, p. 653.
 • Kleczyński Jan, Przegląd muzyczny, EMTA 1885 nr 81, p. 158.
 • Kleczyński Jan, Nasz stół redakcyjny, EMTA 1887 nr 217, p. 556.
 • Kleczyński Jan, Volapük w sztuce, EMTA 1887 nr 177, pp. 91-92.
 • Kleczyński Jan, Józef [sic!] Ignacy Paderewski, EMTA 1890 nr 362, p. 425.
 • Kleczyński Jan, Jan Ignacy Paderewski, „Bluszcz" 1894 nr 1, pp. 1-2.
 • Kleczyński Jan, Fantazja polska J.I. Paderewskiego, EMTA 1895 nr 13 (600), p. 147.
 • Kleczyński Jan, Fantazja Polska i koncert p. Henryka Melcera, EMTA 1895 nr 23 (610), p. 271.
 • Kleczyński Jan, Koncert W. Górskiego, „Kurier Warszawski" 1878 nr 224, pp. 2-3.
 • Kleczyński Jan, Korespondencja. Kijów, EMTA 1883 nr 12, p. 134.
 • Kleczyński Jan, Kronika tygodniowa, „Tygodnik Ilustrowany" 1878 nr 132, p. 7.
 • Kleczyński Jan, Kronika, EMTA 1885 nr 79, p. 140.
 • Kleczyński Jan, Kronika Powszechna, „Tygodnik Ilustrowany" 1902 nr 28, p. 558.
 • Maruszewski Antoni, Pierwsze dzieło Paderewskiego, „Tygodnik Ilustrowany"  1899 nr 3, p. 49.
 • Maruszewski Antoni, Pierwszy utwór Paderewskiego. Wspomnienie sprzed lat 20-tu, „Wiadomości Artystyczne" 1901 t. 2 nr 5, pp. 64-66.
 • Maruszewski Antoni, Kątski i jego epoka, (6) Pierwszy koncert Paderewskiego, „Scena i Sztuka" 1908 nr 12, p. 7.
 • Maruszewski Antoni, Nowości muzyczne, EMTA 1884 nr 56, pp. 575-576.
 • Opieński Henryk, I.J. Paderewski. Najnowsze utwory – op. 21, 22, 23, „Czas" 7 IX 1907 nr 205, p. 2.
 • Opieński Henryk, Odgłosy, EMTA 1897 nr 739, p. 573; nr 740, p. 584.
 • Opieński Henryk, Pokłosie, „Kłosy" 1878 nr 679, p. 7.
 • Opieński Henryk, Przyszły sezon Filharmonii, EMTA 1903 nr 25/26, p. 472.
 • Opieński Henryk, Rzeczy bieżące, „Echo Muzyczne" 1879 nr 3, p. 1.
 • Sieber Maurycy, Ruch muzyczny. Koncerta, „Przegląd Literacki i Artystyczny" 1883 nr 5, p. 11.
 • Stattler Juliusz, Ruch muzyczny, „Bluszcz" 1884 nr 3, p. 22.
 • Stattler Juliusz, Przegląd muzyczny. Koncert Towarzystwa Muzycznego, „Kłosy" 1878 nr 696, p. 288.
 • Stattler Juliusz, Przegląd muzyczny, „Kłosy" 1881 nr 836, pp. 6-7.
 • Szeliga Maria, Z powodu koncertu Władysława Górskiego, EMTA 1887 nr 176, pp. 74-75.
 • Szeliga Maria, Wiadomości miejscowe, „Kurier Warszawski" 1879 nr 22, p. 3.
 • Szeliga Maria, Z miasta. Z muzyki, „Gazeta Polska" 1882 nr 244, p. 2.
 • Żeleński Władysław, Koncert W. Górskiego i I. Paderewskiego, „Czas" 1883 nr 47, p. 4.

See also: Antologia polskiej krytyki muzycznej XIX i XX wieku [Anthology of Polish Music Criticism of the 19th and 20th Centuries] (up to 1939), ed. by Stefan Jarociński, Kraków 1955.

Paderewski in the Memories, Diaries and Correspondence of his Contemporaries

 • Auer Leopold, My Long Life in Music, New York 1925.
 • Bibesco Antoine [wstęp], Letrres de Marcel Proust à Bibesco, Lousanne 1949.
 • Chałubiński Tytus, Listy 1840-1889 [Letters 1840-1889], Wrocław 1970.
 • Dygat Zygmunt, Lekcja z Paderewskim [A lesson with Paderewski], in: Przegląd muzyczny, 1925-1931: Życie muzyczne i teatralne, 1934-1935, vol. 2 no. 5/6, p. 27-28; English transl. by Maria Pilatowicz, A Lesson with Paderewski, „Polish Music Journal" 4 No. 2 (winter 2001).
 • Dygat Zygmunt, Wspomnienia o Paderewskim [Memories of Paderewski], [S.l.], 1941 [repr. Warszawa 1948].
 • Glayre Jean-Jacques, Souvenirs personnels et destin de Riond-Bosson [Personal Souvenirs and the Fate of Riond-Bosson], in: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej, Kraków 3-6 maja 1991, ed. by Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, pp. 76-79.
 • Grzymała-Siedlecki Adam, Fundator pomnika grunwaldzkiego [The Founder of the Grunwald Monument], w: Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim, Kraków 1974.
 • Georg Bernard Shaw o Paderewskim [G.B. Shaw on Paderewski], ed. by R[oman] J[asiński], transl. by Elżbieta Jasińska, „Ruch Muzyczny" 1978 nr 2, pp. 14-18.
 • Hoesig Ferdynand, Powieść mojego życia. Pamiętniki, vols. 1-2, Wrocław 1959.
 • Iwaszkiewicz Jarosław, Książka moich wspomnień, Kraków 1957.
 • Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego, ed. by Jerzy Got, Józef Szczublewski, Kraków 1965.
 • Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego, ed. by Emil Orzechowski, Kraków 2000 (1st ed.).
 • Makuszyński Kornel, Dole i niedole Ludwika Solskiego. Koncert Paderewskiego, [S.l.] 1945.
 • Makuszyński Kornel, Koncert Paderewskiego. Ze wspomnień dawnego lwowskiego szóstoklasisty, „Gazeta Niedzielna" (Londyn) z 24 VI 1951, p. 5.
 • Noailles Anne, Le Livre de ma Vie, „Les Annales" 1. Juin 1931, no. 2383, pp. 513-516.
 • Noailles Anne,: Le Livre de ma Vie, Paris 1932.
 • Modjeska [Modrzejewska] Helena, Memories and Impressions, New York 1910, Polish version: Modrzejewska Helena, Wspomnienia i wrażenia, Kraków 1957.
 • Modrakowska Maria, Gdy po raz pierwszy usłyszałam Paderewskiego, „Ruch Muzyczny" 1960 nr 22, pp. 6-7.
 • Perutz Ryszard, Wrażenia z koncertu Paderewskiego w Ameryce, „Muzyka" 1931 nr 3, pp. 132–136.
 • Rozmaitości. Bartek Obrochta o Paderewskim, „Muzyka" 1926 nr 5 p. 239.
 • Strakacz Aniela, Paderewski As I Knew Him. From the Diary of Aniela Strakacz, transl. from the Polish by H. Chybowska, New Brunswick 1949.
 • Strakacz-Appleton Anne, Wspomnienie o Paderewskim [Memories of Paderewski], in: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, ed. by Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, pp. 5-19.
 • Szeligowski Tadeusz, Zamiast przedmowy, in: Władysław Dulęba, Zofia Sokołowska, Ignacy Jan Paderewski, mała kronika życia pianisty i kompozytora, Kraków 1960, 2nd ed.: Paderewski, Kraków 1976 (English version, Kraków 1979).
 • Szpinalski Stanisław, Od Kuryłówki po Arlington, „Ruch Muzyczny" 1946 nr 24 pp. 18-20.
 • Szpinalski Stanisław, Paderewski-nauczyciel [Paderewski-Teacher], „Muzyka Polska" 1935 p. 241.
 • Szumowska-Adamowska Antonina, Dar nauczania Paderewskiego, in: Józef Orłowski, Ignacy Jan Paderewski i odbudowa Polski, vol. 1, Chicago 1939–1940, pp. 56–58.
 • Szymanowski Karol, Z listów, ed. by Teresa Bronowicz-Chylińska, Kraków 1958.
 • Szymanowski Karol, Korespondencja. Pełna edycja zachowanych listów od i do kompozytora, vol. I: 1903-1919, ed. by Teresa Chylińska, Kraków 1982.
 • Wyspiański Stanisław, Listy zebrane, ed. by Maria Rydlowa, Kraków 1994 (vol I: Listy Stanisława Wyspiańskiego do Józefa Mehoffera, Henryka Opieńskiego i Tadeusza Stryjeńskiego).
 • Za kulisami wielkiej kariery. Paderewski w dziennikach i listach Sylwina i Anieli Strakaczów. 1936-1937 [Behind the scenes of a great career: Paderewski in diaries and letters of Sylwin and Aniela Strakacz, 1936-1937], ed. by Małgorzata Perkowska-Waszek, comments by M. Perkowska, Anne Strakacz-Appleton, Kraków 1994; (English review: M.B. Biskupski „Polish Review" [Rochester, N.Y.] 1995 no. 4, pp. 482-484).

See also: Ignacy Jan Paderewski – artysta, społecznik, polityk – w opiniach jemu współczesnych. Antologia tekstów historycznych i literackich dla uczczenia 150. rocznicy urodzin wielkiego Polaka, vols. 1-2, ed. by Marian M. Drozdowski, Xymena Pilch-Nowakowska, Warszawa 2012.

„Annales Paderewski" (Periodical published since 1977 by Société and Musée Paderewski in Morges).

Biographies and Works devoted to Social and Political Activities of Paderewski

 • Baumgartner André, La vérité sur le prétendu drame Paderewski. Documents et témoignages, Genève 1948.
 • Bloch Teresa, Zasługi Ignacego Jana Paderewskiego dla odzyskania przez Polskę niepodległości, in: Z panteonu wielkich Polaków: Ignacy Jan Paderewski. Album Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, ed. by Kazimierz Roman Czekaj Haag, Bazylea-Kraków-Warszawa 2010, pp. 22-32.
 • Bokszańska Grażyna, Polityka-biografia-przywództwo: socjologiczne studium przywódczej kariery Ignacego Jana Paderewskiego, Łódź 1993.
 • Bokszańska Grażyna, Naród w aksjologii politycznej Ignacego Paderewskiego [The Nation in the Political Axiology of Ignacy Paderewski], „Kultura i Społeczeństwo" 1987 nr 1, pp. 240-241.
 • Brożek Andrzej, Polonia w Stanach Zjednoczonych wobec inicjatyw Ignacego Jana Paderewskiego oraz Władysława Sikorskiego w czasie I i II wojny światowej, in: Władysław Sikorski, Ignacy Paderewski, red. Czesław Bloch, Lublin 1988, pp. 269-304.
 • Damrosch Walter, Paderewski and Poland "Etude" vol. 48 (January 1930), p. 67.
 • Drozdowski Marian Marek, Działalność społeczna i polityczna Paderewskiego podczas I i II wojny światowej, in: Z panteonu wielkich Polaków: Ignacy Jan Paderewski. Album Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, ed. by Kazimierz Roman Czekaj Haag, Bazylea-Kraków-Warszawa 2010, pp. 15-21.
 • Drozdowski Marian Marek, Reakcje świata i Polski na śmierć Paderewskiego [International and Polish Reactions to Paderewski's Death], in: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, ed. by Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, pp. 20-34.
 • Drozdowski Marian Marek, Paderewski - Sikorski. Współpraca i przyjaźń w świetle korespondencji z lat 1928-1941 [Paderewski - Sikorski: Collaboration and Friendship in the Light of Correspondence, 1928-1941], in: Władysław Sikorski, Ignacy Paderewski, ed. by Czesław Bloch, Lublin 1988, pp. 185-222.
 • Drozdowski Marian Marek, Ignacy Jan Paderewski: zarys biografii politycznej, Warszawa 1979; 3rd ed. 1986 [English version: Ignacy Jan Paderewski. An Outline of Political Biography, Warsaw 1981].
 • Frančič Mirosław, Koncepcje polityczne Paderewskiego [Paderewski's Political Views], in: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, ed. by Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, pp. 35-48. 
 • Fuchs Werner, Paderewski en Suisse, in: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, ed. by Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, pp. 67-75.
 • Fuchs Werner, Paderewski: reflets de sa vie, Genève 1981, 1999.
 • Gawron Krystian, Paderewski – chrześcijanin, in: Z panteonu wielkich Polaków: Ignacy Jan Paderewski. Album Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, ed. by Kazimierz Roman Czekaj Haag, Bazylea-Kraków-Warszawa 2010, pp. 138-148.
 • Giron Simone, Le drame Paderewski, Genève 1948 [see also: Baumgartner André La vérité... and: Kraków – Ignacemu J. Paderewskiemu. Album w 90. rocznicę odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego i 140. rocznicę urodzin fundatora (Part I: Małgorzata Perkowska-Waszek, Part II: Iwona Fischer, Piotr Boroń), Kraków 2000].
 • Giron Simone de Pourtales, Tajemnica testamentu Paderewskiego [Paderewski's Secret Legacy], transl. by Hanna Oledzka, Renata Opechowska, and Elzbieta Reis, Kraków 1996 [book withdrawn in 2001 by court order, as slanderous to Mr. Strakacz, Paderewski's secretary].
 • Goclon Jacek, Próby reform i dokonania gabinetu Ignacego Paderewskiego w świetle protokołów posiedzeń Rady Ministrów (16 stycznia – 9 grudnia 1919 r.). Część 1 [The achievements and efforts of reforms of Ignacy Paderewski's Cabinet (16th of Jan. to 9th of Dec. 1919). Part 1], „Słupskie Studia Historyczne" Nr 19 Rok 2013, pp. 133-171.
 • Goclon Jacek, Próby reform i dokonania gabinetu Ignacego Paderewskiego w świetle protokołów posiedzeń Rady Ministrów (16 stycznia – 9 grudnia 1919 r.). Część 2 [The achievements and efforts of reforms of Ignacy Paderewski's Cabinet (16th of Jan. to 9th of Dec. 1919). Part 2], „Słupskie Studia Historyczne" Nr 20 Rok 2014, pp. 85-118.
 • Goclon Jacek, Rząd Ignacego Paderewskiego. Geneza, skład osobowy i działalność (16 stycznia 1919 – 9 grudnia 1919) [Ignacy Paderewski's government. Origin, composition and activities (16 Jan. 1919 – 9 Dec. 1919)], „Acta Universitatis Lodziensis: Folia Historica" 86, 2011, pp. 93-145.
 • Goclon Jacek, Paderewski jako Prezes Rady Ministrów (16 stycznia – 9 grudnia 1919) [Paderewski as the Prime Minister (16 Jan. 1919 – 9 Dec. 1919)], „Czasopismo Prawnop-Historyczne" 2011, t. LXIII, z. 1, pp. 221-245.
 • Gogol-Drożniakiewicz Barbara, Testament Ignacego Jana Paderewskiego i bydgoski proces spadkowy, in: Ignacy Jan Paderewski. Twórca w świecie kultury, ed. by Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska, Poznań 2001, pp. 147-154. 
 • Gordon-Smith Christine, Paderewski na Florydzie, „Ruch Muzyczny" 1985 nr 19, p. 232.
 • Halski Czesław R., Ignacy Jan Paderewski. Dzieje wielkiego Polaka i wielkiego Europejczyka, Londyn 1964.
 • Hempel Maria, Ze wspomnień: Paderewski – Przybyszewski, „Ruch Muzyczny" 1964 nr 2, p. 16.
 • House, Edward M., Paderewski. The Paradox of Europe, "Harper's Magazine" 152 (December 1925), pp. 30-36.
 • Hoyt, E., Paderewski at Home, "Harper's Bazaar" vol. 33 (9 June 1900), pp. 329-332.
 • Ignacy Jan Paderewski. Twórca w świecie kultury, red. Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska, Poznań 2001.
 • Jasieński Jerzy, Ignacy Jan Paderewski: Antologia, Poznań 1996.
 • Kędra Władysław, Ignacy Paderewski, Warszawa 1948.
 • Kellogg Charlotte H., Paderewski, New York 1956.
 • Kosicka Aleksandra, Gabinet Paderewskiego, 16 I 1919 - 9 XII 1919 [Paderewski's Cabinet (16 Jan. 1919 – 9 Dec. 1919)], in: Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej, red. Janusz Faryś, Janusz Pajewski, Szczecin-Poznań 1991, pp. 41-53.
 • Kozłowski Jerzy, Paderewski – Wilson: kontakty w kręgu sprawy polskiej, in: Władysław Sikorski, Ignacy Paderewski, ed. by Czesław Bloch, Lublin 1988, pp. 133-166.
 • Kraków – Ignacemu J. Paderewskiemu. Album w 90. rocznicę odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego i 140. rocznicę urodzin fundatora (Part I: Małgorzata Perkowska-Waszek, Part II: Iwona Fischer, Piotr Boroń), Kraków 2000.
 • Landau Rom, Ignace Paderewski Musician and Statesman, New York 1934; [Polish version: Warszawa 1935].
 • Martens Frederick, Little Biographies. Paderewski, New York 1922.
 • Lisiak Henryk, Paderewski. Od Kuryłówki po Arlington [Paderewski: From Kuryłówka to Arlington], Poznań 1992.
 • Modelski Izydor, Ignacy Jan Paderewski w życiu narodu i państwa polskiego, odczyt wygłoszony 6 XI 1931 roku, Katowice 1932.
 • Nossig Alfred, I.J.Paderewski, Leipzig 1901. 
 • Opieński Henryk, Ignacy Jan Paderewski, Warszawa 1928, (2nd ed.: Kraków 1960).  
 • Opieński Henryk, Ignacy Jan Paderewski. "Biblioteka Szkoły Powszechnej" nr 12, Lwów 1933.
 • Opieński Henryk, I.J. Paderewski, Lausanne 1948.
 • Orłowski Józef, Ignacy Jan Paderewski i odbudowa Polski [Ignacy Jan Paderewski the Reconstruction of Poland], Chicago 1939-1940, vols. 1-2.
 • Orłowski Józef, Helena Paderewska: na 15-lecie jej pracy narodowej i społecznej 1914-1929 [Helena Paderewska on the 15th Anniversary of Her National and Civic Work 1914-1929], Chicago 1929.
 • Perkowska-Waszek Małgorzata, Rodzina i krewni Paderewskiego w świetle dokumentów, in: Z panteonu wielkich Polaków: Ignacy Jan Paderewski. Album Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, ed. by Kazimierz Roman Czekaj Haag, Bazylea-Kraków-Warszawa 2010, pp. 123-137.
 • Perkowska-Waszek Małgorzata, Jeszcze o dacie urodzin oraz o 'powinności wojskowej' I.J. Paderewskiego [More About the Date of Birth and the Military Obligations of I.J. Paderewski], in: Muzykolog wobec świadectw źródłowych i dokumentów: Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Poźniakowi w 70. rocznicę urodzin, ed. by Z. Dobrzańska-Fabiańska [et al.], Kraków 2009, pp. 301-309.
 • Perkowska-Waszek Małgorzata, Ignacy Jan Paderewski o sobie. Zarys biografii wzbogacony listami, Kąśna Dolna, Tarnów, 2004.
 • Perkowska-Waszek Małgorzata, Ignacy Jan Paderewski o swoich współczesnych. Kilka uwag o dawnych i nowych źródłach poznania poglądów kompozytora, in: Ignacy Jan Paderewski. Twórca w świecie kultury, ed. by Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska, Poznań 2001, pp. 9-16.
 • Phillips Charles J. M., Paderewski, the Story of a Modern Immortal, New York 1933.
 • Piber Andrzej, Droga do sławy. Ignacy Paderewski w latach 1860-1902, Warszawa 1982.
 • Piber Andrzej, Helena Paderewska, in: Polski Słownik Biograficzny, vol. XXIV, Wrocław, Warszawa, Kraków 1979.
 • Popielówna Stanisława, I.J. Paderewski, Tarnów 1919.
 • Przybylski Henryk, Paderewski. Między muzyką a polityką [Paderewski: Between Music and Politics], Katowice 1992.
 • Przybylski Henryk, Dzieje współpracy politycznej Igna­cego Paderewskiego i Władysława Sikorskiego (1926-1941), in: Władysław Sikorski, Ignacy Paderewski, ed. by Czesław Bloch, Lublin 1988, pp. 167-184.
 • Pulit Franciszek, Dom w Ojczyźnie, (3 ed.) Tarnów – Kąśna Dolna 2001.
 • Pulit Franciszek, Związki Paderewskiego z Kąśną Dolną w latach 1897-1910 [The Connections of Paderewski with Kąśna Dolna in the Years 1897-1910], in: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, ed. by Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, pp. 85-95.
 • Rojek Wojciech, Polityka zagraniczna rządu Paderewskiego [The Foreign Policy of Paderewski's Government], in: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, ed. by Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, pp. 49-66.
 • Rossowski Stanisław, Opieński Henryk, Ignacy Jan Paderewski. Zarys charakterystyki, Lwów, Warszawa 1911. 
 • Sidorowicz Bogusław, I.J. Paderewski. Życie i działalność, Poznań 1924.
 • Siedlecki-Grzymała Adam, Niepospolicie ludzie w dniu swoim powszednim, Kraków 1961.
 • Sierpiński Zdzisław, Ignacy Paderewski w 100. rocznicę urodzin, „Ruch Muzyczny" 1960 nr 22, pp. 1-3.
 • Suleja Włodzimierz, Ignacy Jan Paderewski, premier Republiki Polskiej 16 I — 9 XII 1919 [Ignacy Jan Paderewski: the Prime Minister of the Republic of Poland, 16 Jan. 1919 – 9 Dec. 1919], in: Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej, red. Andrzej Chojnowski, Piotr Wróbel, Wrocław 1992, pp. 101-114.
 • Syski Aleksander, Paderewski w dziejach polskich. W 75. rocznicę życia Paderewskiego, New Britain, Conn. 1936. 
 • Śladowska Maria, Działalność społeczna i polityczna Ignacego Jana Paderewskiego w świetle dokumentów z lat 1917-1941 z Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie [The Social and Political Activities of Ignacy Jan Paderewski in the Light of Documents Dating from 1917-1941 in the Archives of the Royal Castle in Warsaw], "Kronika Zamkowa" 1-2/51-52 (2006), pp. 155-188.
 • Urbańczyk Andrzej, Pomnik Grunwaldzki w Krakowie, Kraków 1974.
 • Urbańczyk Andrzej, Pomnik Grunwaldzki w Krakowie 1910-1976, Kraków 1976.
 • Walkiewicz Leon T., Ignace Jan Paderewski, Chicago 1935.
 • Wapiński Roman, Ignacy Paderewski, Wrocław 1999.
 • Wapiński Roman, Stosunki między Ignacym Paderewskim a Józefem Piłsudskim w roku 1919 i ich następstwa, in: Władysław Sikorski, Ignacy Paderewski, ed. by Czesław Bloch, Lublin 1988, pp. 99-132.
 • Weber Bożena, Paderewski (album), Kraków 1991.
 • Wieniec Grunwaldzki z 1910 r. Wydawnictwo historyczne i pamiątkowe, Kraków 1910.
 • Zamoyski Adam, Paderewski, New York 1982; [Polish version: Warszawa 1992].
 • Żebrowski Marek, Paderewski in California, Toruń [2009].

See also: „Życie Muzyczne i Teatralne", nr 5/6 Poznań 1935 (special issue devoted to Paderewski).

Books and Studies on the Works and Piano Career of Paderewski

 • Baumann Jolanta, Synteza uniwersalizmu i stylu narodowego w polskiej kameralistyce II połowy XIX w. [The Synthesis of Universalism and National Style in Polish Chamber Music of the Second Half of the 19th Century], in: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, ed. by Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, pp. 161-180.
 • Brodniewicz Teresa, Ignacego Jana Paderewskiego myśli o sztuce, in: Ignacy Jan Paderewski. Twórca w świecie kultury, ed. by Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska, Poznań 2001, pp. 17-25.
 • Chybiński Adolf, Melodie tatrzańskie Paderewskiego,"Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie" 1930 nr 1, p. 1.
 • Chybiński Adolf, Paderewski jako kompozytor utworów fortepianowych, „Przegląd Muzyczny" 1910 nr 20, pp. 3-10.
 • Cooke James Francis, Great Pianists on Piano Playing: Godowsky, Hofmann, Lhevinne, Paderewski, and 24 Other Legendary Performers, Mineola (NY), 1999.
 • Dąbrowski Krzysztof, Wielki Polak w Szwajcarii. Programy i głosy prasy o koncertach I.J. Paderewskiego 1889-1938, Warszawa 2001.
 • Dobrzynski Ewa, Le tempo rubato selon Paderewski, in: L'interpretation de Chopin en France, Paris 1990, pp. 143-151.
 • Dragan Anna, „Koncert fortepianowy a-moll" op. 8 [sic] Ignacego Jana Paderewskiego w aspekcie brzmieniowości, w: Ignacy Jan Paderewski. Twórca w świecie kultury, ed. by Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska, Poznań 2001, pp. 69-89.  
 • Dulęba Władysław, Sokołowska Zofia, Ignacy Jan Paderewski, mała kronika życia pianisty i kompozytora [Ignacy Jan Paderewski: A Small Chronicle of the Life of the Pianist and Composer], Kraków 1960, 2nd ed.: Paderewski, Kraków 1976, English version, Kraków 1979.
 • Dybowski Stanisław, Paddymania, in: Z panteonu wielkich Polaków: Ignacy Jan Paderewski. Album Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, ed. by Kazimierz Roman Czekaj Haag, Bazylea-Kraków-Warszawa 2010, pp. 37-49.
 • Dziadek Magdalena, Geniusz i charyzma. Uwagi o recepcji sztuki Ignacego Jana Paderewskiego w Polsce przełomu XIX i XX wieku, in: Ignacy Jan Paderewski. Twórca w świecie kultury, ed. by Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska, Poznań 2001, pp. 99-117. 
 • Finck Henry T., Paderewski and His Art, Nowy Jork 1895.
 • Frampton, J., Paderewski's Minuet in G, "Etude" 41 (December 1923), pp. 825-826.
 • Głowińska Anna, Portret Mistrza. Debiut paryski i angielski, in: Z panteonu wielkich Polaków: Ignacy Jan Paderewski. Album Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, ed. by Kazimierz Roman Czekaj Haag, Bazylea-Kraków-Warszawa 2010, pp. 50-55.
 • Gronowicz Antoni, Paderewski. Pianist and Patriot, English transl. by Jessi McEwen, Edinbourgh-New York-Toronto 1944.
 • Halny Roman, Ignacy Paderewski. Mistrz tonów, Warszawa 1935.
 • Hetka Grażyna, Mickiewicz i Asnyk w pieśniach Paderewskiego,Niewiadomskiego, Żeleńskiego [Mickiewicz and Asnyk in Songs by Paderewski, Niewiadomski and Żeleński], in: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, ed. by Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, pp. 209-222.
 • Iwanejko Barbara, Kompozycje orkiestrowa I.J. Paderewskiego, [master's thesis supervised by dr Elżbieta Dziębowska], KHiTM UJ 1974 (Mag 119).
 • Jarzębska Alicja, Paderewski's Piano Works As a Synthesis of Classical, Romantic and Impressionist' Tradition, „Civilité musicale" 18 2003 nr 50, pp. 59-69.
 • Jędrzejczak Wojciech, Twórczość fortepianowa Ignacego Jana Paderewskiego [Ignacy Jan Paderewski's Piano Output], in: Muzyka fortepianowa IV, ed. by J. Krassowski, Gdańsk 1981, pp. 107-122.
 • Kański Józef, O prawdziwej wielkości Paderewskiego – pianisty, in: Z panteonu wielkich Polaków: Ignacy Jan Paderewski. Album Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, ed. by Kazimierz Roman Czekaj Haag, Bazylea-Kraków-Warszawa 2010, pp. 79-82.
 • Kański Józef, Ignacy Jan Paderewski i jego twórczość instrumentalna, in: Z panteonu wielkich Polaków: Ignacy Jan Paderewski. Album Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, ed. by Kazimierz Roman Czekaj Haag, Bazylea-Kraków-Warszawa 2010, pp. 85-89.
 • Keym Stefan, Zur Bedeutung des Nationalen bei der deutchen Rezeption polnischer Musik von 1900 bis 1914 am Beispiel von Szymanowski und Paderewski (mss. pp. 23, Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften, Universität Leipzig).
 • Knast Alicja, O geniuszu przypadkowo grającym na fortepianie. Ignacy Jan Paderewski a instrumentarium epoki, in: Ignacy Jan Paderewski 1860-1941: Geniusz przypadkowo grający na fortepianie, ed. by Bogdan Walczak, Poznań 2001.
 • Komorowska Małgorzata, Liryka wokalna Ignacego Jana Paderewskiego, in: Z panteonu wielkich Polaków: Ignacy Jan Paderewski. Album Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, ed. by Kazimierz Roman Czekaj Haag, Bazylea-Kraków-Warszawa 2010, pp. 90-92.
 • Kondratowicz-Matoga KatarzynaPieśni I.J. Paderewskiego, [master's thesis supervised by dr hab. Zofia Chechlińska], IM UJ 2004 (Mag 434).
 • Konieczna Aleksandra, Manru – kilka uwag o stylu i dramaturgii [Paderewski's Manru: Some Remarks on the Style and Dramaturgy], in: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, ed. by Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, pp. 134-148. 
 • Kostka Violetta, Pieśni Ignacego Jana Paderewskiego do słów Adama Mickiewicza, w: Pieśń polska. Rekonesans, „Muzyka i liryka", vol. 10, ed. by M. Tomaszewski, Kraków 2002, pp. 81-91.
 • Koszewski Andrzej, Ignacy Jan Paderewski jako kompozytor – w świetle jego „Pamiętników", in: Ignacy Jan Paderewski. Twórca w świecie kultury, ed. by Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska, Poznań 2001, pp. 27-33. 
 • Kozłowska-Lewna Alicja, „Sonata fortepianowa es-moll" Ignacego Jana Paderewskiego, in: Ignacy Jan Paderewski. Twórca w świecie kultury, ed. by Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska, Poznań 2001, pp. 47-68. 
 • Kozubek Lidia, Opera „Manru" Ignacego Jana Paderewskiego, Katowice 1993, 2001. 
 • Kozubek-Okuljar LeokadiaOpera "Manru" Ignacego Jana Paderewskiego, [master's thesis supervised by prof. dr hab. Zdzisław Jachimecki], KHiTM UJ 1952 (Mag 30).
 • Kulej Zenon, Odkryto nieznane utwory Ignacego Paderewskiego, „Czas Warszawski" (Tygodnik Bielan i Żoliborza), nr 18, pp. 1-2 (from May, 7 1998, and the next issues).
 • Lorkowska Halina, Jak Ignacy Jan Paderewski w Poznaniu koncertował, in: Homines, Ars et Scientia, Poznań 2000.
 • Lorkowska Halina, Poznańskie dni Ignacego Jana Paderewskiego, in: Ignacy Jan Paderewski. Twórca w świecie kultury, ed. by Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska, Poznań 2001, pp. 129-146.
 • Mazepa Leszek, Paderewski we Lwowie, „Kamerton" 1995 nr 3-4, pp. 27-50.
 • Łabuński Feliks R., Paderewski the Composer, „Musical America" 1941 nr 8, pp. 6-7, and „The Polish Review" [New York] 1942 no. 24.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Najwybitniejsza polska symfonia – wciąż niedoceniona, „Muzyka 21" 2001 nr 6, pp. 32-33.
 • Maciejewicz Dorota, Romantyczna realizacja kanonu allegra sonatowego w trzech kompozycjach Paderewskiego [The Romantic Realization of the Sonata-Allegro in Three Compositions by Paderewski], in: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, ed. by Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, pp. 223-228.
 • Nossig Alfred, Życie i twórczość Paderewskiego, „Kurier Literacko-Naukowy" 1935 nr 8, pp. 1-2.
 • Nowak Anna, Poetyka i ekspresja „Dwunastu pieśni" op. 22 do słów Catulle Mendèsa Ignacego Jana Paderewskiego, in: Ignacy Jan Paderewski. Twórca w świecie kultury, ed. by Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska, Poznań 2001, pp. 91-98. 
 • Nowe książki. Compositions pour piano [I.J. Paderewskiego], „Tygodnik Ilustrowany" 1903 nr 6, p. 120.
 • Opieński Henryk, I.J. Paderewski. Najnowsze utwory-op. 21, 22, 23, „Czas" 1907 nr 205, p. 2.
 • Opieński Henryk, Symfonia h-moll I.J.Paderewskiego, Warszawa 1913.
 • Opieński Henryk, I.J. Paderewski. Esquisse de sa vie et de son oevre, pref. de Gabriel Hanotaux, Gustave Doret, Alfred Cortot, Lausanne 1928, (2nd ed.: 1948).
 • Opieński Henryk, Morges: uczniowie Ignacego Paderewskiego [Students of I.J. Paderewski], „Muzyka" 1931 nr 10, pp. 417-18.
 • Opieński Henryk, 50-lecie pracy kompozytorskiej Ignacego Paderewskiego, „Muzyka" 1929 nr 11-12, pp. 531-532.
 • Paja-Stach Jadwiga, Wariacje fortepianowe Paderewskiego [Piano Variatons by Paderewski], in: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, ed. by Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, pp. 181-192. 
 • Perkowska-Waszek Małgorzata, Katalog tematyczny dzieł Paderewskiego [Complete Works of Paderewski: Thematic Catalog] (mss., Institute of Musicology, Jagiellonian University).
 • Perkowska-Waszek Małgorzata, Paderewski i jego twórczość. Dzieje utworów i rys osobowości
 • kompozytora, (Acta Musicologica Universitatis Cracoviensis XVIII), Kraków 2010.
 • Perkowska-Waszek Małgorzata, Pianistyka Paderewskiego w relacji świadków: Alfreda Cortota, Henryka Sztompki, Stanisława Szpinalskiego, Wojciecha Dzieduszyckiego, in: Z panteonu wielkich Polaków: Ignacy Jan Paderewski. Album Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, ed. by Kazimierz Roman Czekaj Haag, Bazylea-Kraków-Warszawa 2010, pp. 56-69.
 • Perkowska-Waszek Małgorzata, O Paderewskim-pedagogu [Paderewski as a Pedagogue], in: Muzyka wobec tradycji. Idee-dzieło-recepcja, ed. by Szymon Paczkowski, Warszawa 2004, pp. 619-631.
 • Perkowska-Waszek Małgorzata, Les debuts parisiens d'Ignace J. Paderewski et quelques evenements de sa vie artistique, „Musica Iagellonica", vol. 1, 1995, pp. 159-176.
 • Perkowska-Waszek Małgorzata, Paderewski (1860-1941), „Friedrich Kiel Studien" Köln-Rheinhassel 1993, Band 1, pp. 93-111.
 • Perkowska Małgorzata, Diariusz koncertowy Ignacego Jana Paderewskiego [Paderewski's Concert Diary], Kraków 1990.
 • Perkowska Małgorzata, Paderewski – uczeń, pedagog, kompozytor, „Wychowanie muzyczne w szkole", 1989 nr 4.
 • Perkowska Małgorzata, Włodzimierz Pigła, Katalog rękopisów Paderewskiego [A Catalogue of I.J. Paderewski's Manuscripts], „Muzyka" 1988 nr 3-4, pp. 53-70.
 • Perkowska Małgorzata, Nieznane kompozycje Paderewskiego w świetle badań źródłowych [Unknown Compositions of I.J. Paderewski in Light of Source Research], „Muzyka" 1988 nr 3, pp. 21-33.
 • Perkowska Małgorzata, Ośrodek Dokumentacji Życia i Twórczości I.J.Paderewskiego, in: Muzykologia krakowska 1911-1986, ed. by E. Dziębowska, Kraków 1987, pp. 47-53. 
 • Perkowska Małgorzata, Kompozytor a Uniwersytet, „Kraków" 1986 nr 4, pp. 8-9.
 • Perkowska Małgorzata, 12 Pieśni do słów Catulle Mendèsa [12 Songs to text by Catule Mendès], in: Muzyka polska a modernizm. Kraków 1981, pp. 64-66.
 • Perkowska Małgorzata, Wczesne utwory Paderewskiego w świetle źródeł prasowych [Early Works by Paderewski in Light of Press Sources], „Muzyka" 1981 nr 3-4, pp. 117-120.
 • Perkowska Małgorzata, Początki i rozkwit kariery pianistycznej Paderewskiego [The Beginnings and Flowering of Paderewski's Piano Career], „Muzyka" 1977 nr 3, pp. 39-59.
 • Peszat BarbaraTwórczość liryczna Ignacego Jana Paderewskiego, [master's thesis supervised by prof. dr hab. Zdzisław Jachimecki], KHiTM UJ 1952 (Mag 35).
 • Piber Andrzej, Recepcja Manru w USA [The Reception of Manru in the USA], in: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, ed. by Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, pp. 120-133.
 • Piber Andrzej, O drezdeńskiej premierze opery Paderewskiego, „Ruch Muzyczny" 1976 nr 14, pp. 3-6.
 • Piekoszewski Michał, Ignacy Jan Paderewski — siła indywidualności. Dyskografia nagrań i refleksje nad grą pianisty, in: Muzyka jest zawsze współczesna. Studia dedykowane Profesor Alicji Jarzębskiej, ed. by Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Andrzej Sitarz, Kraków 2011, pp. 633-642.
 • Piekoszewski MichałSztuka pianistyczna Ignacego Jana Paderewskiego w świetle zachowanych nagrań, [master's thesis supervised by dr hab. Renata Suchowiejko], IM UJ 2010 (Mag 519).
 • Płocica Janina, Kompozycja fortepianowe I.J. Paderewskiego z wczesnego okresu twórczości, [master's thesis supervised by prof. dr hab. Zdzisław Jachimecki], KHiTM UJ 1951 (Mag 26).
 • Poniatowska Irena, Paderewski – kompozytor, in: Ignacy Jan Paderewski, artysta i polityk, CD-ROM, Warszawa 2001.
 • Poniatowska Irena, Individuelle, nationale und universelle Elemente im Schaffen von I.J. Paderewski, w: Narodné, individualne a univeralne prvky w hudbe, ed. by J. Lengova, Banska Bystryca 1998.
 • Poniatowska Irena, Oddziaływanie metody Teodora Leszetyckiego na pianistykę I.J. Paderewskiego [Influence of Leszetycki`s Methods on Paderewski`s Pianistic Talent], in: Historia i interpretacja muzyki: z badań nad muzyką od XVII do XIX wieku, Kraków 1993, (2nd ed. 1995), pp. 187-200.
 • Popis Jan, Szkoła Paderewskiego, in: Z panteonu wielkich Polaków: Ignacy Jan Paderewski. Album Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, ed. by Kazimierz Roman Czekaj Haag, Bazylea-Kraków-Warszawa 2010, pp. 70-78.
 • Przybylski Tadeusz, Zapomniane kwartety smyczkowe kompozytorów polskich II połowy XIX wieku: Paderewskiego, Pankiewicza, Rutkowskiego [The Forgotten String Quartets of Polish Composers from the Second Half of the 19th Century: Paderewski, Pankiewicz, Rutkowski, and Żeleński], in: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, ed. by Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, pp. 149-160.
 • Przybylski Tadeusz, Krakowskie koncerty Paderewskiego, „Kraków" 1986 nr 4, pp. 7-8.
 • Quaśnik Dominique, Manru [et le demon humain], Paris 1991.
 • Raba BogusławBetween Romanticism and Modernism: Ignacy Jan Paderewski's Compositional Oeuvre, (Eastern European Studies in Musicology 5), Frankfurt am Main 2015.
 • Raba Bogusław, Między romantyzmem a modernizmem: twórczość kompozytorska Ignacego Jana Paderewskiego, (Musicologica Wratislaviensia 5), Wrocław 2010.
 • Reiss Józef, Paderewski (z okazji 75-lecia urodzin), „Muzyka" 1935 nr 10-12, pp. 211-213.
 • Salina Xavier, Société Paderewski, in: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, ed. by Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, pp. 80-84.
 • Stankiewicz Jerzy, Poglądy estetyczne Paderewskiego [[The Aesthetic Views of Paderewski]], in: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, ed. by Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, pp. 113-119.
 • Szczawińska Elżbieta, Paderewski w oczach XIX-wiecznej krytyki warszawskiej [Paderewski in the Eyes of 19th Century Music Critics of Warsaw], „Ruch Muzyczny" 1961 nr 12, pp. 20-21.
 • Szczepański Rafał, Paderewski jako wydawca dzieł Chopina: Praca redakcyjna nad wydaniem „Dzieł wszystkich" i „The Century library of music" [Paderewski as the editor of Chopin's works: The editorial work on Chopin's ‘Complete Works' and ‘The Century library of music'], in: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, ed. by Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, pp. 96-112.
 • Tatarska Janina, Kategoria narodowa w twórczości Ignacego Jana Paderewskiego, w: Ignacy Jan Paderewski. Twórca w świecie kultury, ed. by Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska, Poznań 2001, pp. 35-45.
 • Trumbull Florence, Leschetizky As I Knew Him, „The Etude" February 1931, pp. 88, 139.
 • Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991 [Compositional Technique, Performance, and Political Concepts of Ignacy Jan Paderewski. Scientific Session Materials, Krakow May 3-6, 1991], ed. by Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991.
 • Wesołowski Franciszek, Pieśni na głos z fortepianem Ignacego Jana Paderewskiego, „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej w Łodzi" XXII, Łódź 1991, pp. 157-189.
 • Węgrzyn-Klisowska Walentyna, Autografy [listów] Ignacego Jana Paderewskiego w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu), in: Ignacy Jan Paderewski. Twórca w świecie kultury, ed. by Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska, Poznań 2001, pp. 155-156.
 • Windakiewiczowa Helena, Stosunek dzieł Paderewskiego do muzyki ludowej, EMTA 1902 nr 956, pp. 37-39, nr 958, pp. 65-66, nr 959, pp. 74-75, nr 961, pp. 101-102.
 • Woźna-Stankiewicz Małgorzata, Ignacy Jan Paderewski. Genialny pianista, wirtuoz-poeta, in: Muzyka fortepianowa XI, ed. by J. Karasowski, Gdańsk 1998, pp. 74-85.
 • Woźna-Stankiewicz Małgorzata, Poezja Mendèsa w pieśniach Paderewskiego i kompozytorów francuskich [Catule Mendès's Poetry in Songs by Paderewski and French Composers], in: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991, ed. by Wojciech Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków 1991, pp. 193-208.
 • Zajączek Roman, Symfonia h-moll Ignacego Jana Paderewskiego, [master's thesis supervised by prof. dr hab. Zdzisław Jachimecki], KHiTM UJ 1952 (Mag 40).
 • Zduniak Maria, Wrocławskie koncerty Ignacego Jana Paderewskiego, in: Ignacy Jan Paderewski. Twórca w świecie kultury, ed. by Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska, Poznań 2001, pp. 119-128.
 • Z panteonu wielkich Polaków: Ignacy Jan Paderewski. Album Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, ed. by Kazimierz Roman Czekaj Haag, Bazylea-Kraków-Warszawa 2010.

Bibliographies and Discographies

 • Hoskins Janina W., Ignacy Jan Paderewski. 1860-1941. A Biographical Sketch and a Selective List of Reading Materials, Library of Congress, Washington 1984.
 • Perkowska Małgorzata, Trochimczyk Maja, Selected Bibliography: Ignacy Jan Paderewski, "Polish Music Journal" Vol. 4, No. 2, Winter 2001.
 • Anderson H. L., Ignace Jan Paderewski-Discography, „British Institute of Recorded Sound Bulletin", [Londyn] 1958 nr 10, pp. 2-7.
 • Discografia di Paderewski, „Musica" [Mediolan] 1978 no. 5.
 • Fasset Stephen, A Paderewski Discography, „American Music Lover" 1941 no. 8.
 • Kański Józef, Płytowe dokumenty sztuki Ignacego Paderewskiego (w 30 rocznicę zgonu wielkiego artysty) [Recorded Documents of the Art of Ignacy Paderwski (on the 30th Death Snniversary of the Great Artist)], „Ruch Muzyczny" 1971 nr 14, pp. 5-6.
 • Weber Jan, Paderewski i jego płyty: Dyskografia [Paderewski and His Recordings: Discography], in: I.J. Paderewski 1860-1941. Katalog wystawy w 125-lecie urodzin, Zamek Królewski, Warszawa 1985.