Kolekcja sztuki orientalnej I.J. Paderewskiego (wybór ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie).

W lipcu br. w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim otwarto nową ekspozycję stałą, zatytułowaną Kolekcja sztuki orientalnej Ignacego Jana Paderewskiego (wybór ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie).

Kolekcja sztuki wschodniej, w przeważającej części chińskiej, licząca ponad 300 obiektów pochodzących z XVII – XIX wieku, mieściła się pierwotnie w szwajcarskiej willi Paderewskiego – Riond-Bosson. W 1951 zbiór roku został przekazany Muzeum Narodowemu w Warszawie, zgodnie z wolą kompozytora zawartą w testamencie sporządzonym w 1930 roku. Obecnie większa część kolekcji sztuki chińskiej, jak również pojedyncze przykłady japońskiego rzemiosła artystycznego z kolekcji Ignacego Jana Paderewskiego, prezentowane są w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim (czynnym w okresie od maja do października).

Ekspozycja, ulokowana w dwóch salach na parterze barokowego pałacu, dawnej siedziby rodu Bielińskich, obejmuje wyroby z brązu (kadzielnice, naczynia obrzędowe, duże wazy, dzwony, statuetki o znaczeniu religijnym), ceramiki (porcelany monochromatycznej, błękitno-białej i barwnej), emalii, laki (puzderka, czarki, tace zdobione motywami roślinnymi, pejzażem, chińskimi symbolami), szkła (czarki, wazoniki, misy); a także rzeźbę w kości i kamieniu, płaskorzeźby przedstawiające pejzaże, kwiaty i zwierzęta.

Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim

 

Data opublikowania: 24.09.2015
Osoba publikująca: Justyna Szombara