Testament I.J. Paderewskiego

Ignacy Jan Paderewski określany był przez współczesnych mianem najwspanialszego pianisty od czasów Liszta. Występował z ogromnym powodzeniem w największych salach koncertowych świata, wzbudzając powszechny zachwyt słuchaczy. Jego nazwisko stało się synonimem sukcesu i powodzenia, zarówno w wymiarze artystycznym, jak i finansowym. O wielkości majątku Paderewskiego krążyły legendy. O jego „królewskich" dochodach, odnotowanych zresztą w księdze rekordów Guinessa, pisano w prasie, plotkowano w salonach i w kuluarach sal koncertowych. Nie dziwi więc, że po śmierci artysty losy jego spuścizny materialnej wzbudzały ogromne zainteresowanie. Testament Paderewskiego przez lata był przedmiotem spekulacji. Niemałe kontrowersje wywoływało także, toczące się w latach 50. i 60. ubiegłego wieku, postępowanie spadkowe. Czytelników zainteresowanych tym tematem odsyłamy do lektury informacji zawartych we wstępie do książki Za kulisami wielkiej kariery. Paderewski w dziennikach i listach Sylwina i Anieli Strakaczów (oprac. M. Perkowska-Waszek, A. Strakacz-Appleton, Kraków 1994) oraz studium M. Perkowskiej-Waszek pt. Testament Ignacego Jana Paderewskiego – fakty i mity.

 

 M. Perkowska-Waszek pt. Testament Ignacego Jana Paderewskiego – fakty i mity