Towarzystwo Muzyczne im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy

Towarzystwo Muzyczne w Bydgoszczy powstało w 1922 roku. W 1986 roku Towarzystwo przyjęło imię Ignacego Jana Paderewskiego i jego celem statutowym stało się dbanie o imię wielkiego Polaka, propagowanie Jego muzyki i idei. Towarzystwo jest głównym organizatorem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy. Prezesem zarządu Towarzystwa jest prof. Katarzyna Popowa-Zydroń, światowej sławy pianistka i pedagog.

Towarzystwo Muzyczne im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy