Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie

Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Polskiej im. I.J. Paderewskiego w Warszawie (MTMP) zostało założone w 2006 roku przez grupę entuzjastów i miłośników kultury polskiej. Celem Towarzystwa jest szeroko pojęta ochrona całego dorobku muzyki polskiej. Prezesem zarządu MTMP jest Karol Radziwonowicz, światowej sławy pianista i pedagog. MTMP było głównym organizatorem Międzynarodowej konferencji „Ignacy Jan Paderewski – Wirtuoz przywrócenia Europie Polski. Dziedzictwo wartości dla wyborów dzisiejszych", zorganizowanej z okazji 70. rocznicy śmierci Ignacego J. Paderewskiego, w przeddzień Prezydencji Polski w Unii Europejskiej. MTMP jest siostrzanym stowarzyszeniem Die Internationale Paderewski-Vereinigung zur Förderung der Polnischen Musik z siedzibą w Bazylei.

Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Polskiej im. I.J. Paderewskiego w Warszawie