Polsko-Ukraińska Fundacja im. Ignacego Jana Paderewskiego

Polsko-Ukraińska Fundacja im. Ignacego Jana Paderewskiego została założona w 2012 roku w Warszawie. Celem Fundacji jest m.in. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających upowszechnianiu wiedzy o kulturze i sztuce, przyczynianie się do podnoszenia wiedzy muzycznej, teatralnej, filmowej i artystycznej, a także prezentowanie publiczności festiwali, spektakli teatralnych, koncertów, warsztatów, seminariów i pokazów filmowych. Fundacja jest głównym organizatorem Międzynarodowego Festiwalu "Odkrywamy Paderewskiego" we Lwowie. Prezesem zarządu Fundacji jest Adam Bala, historyk, pedagog, działacz samorządowy i społeczny, menadżer i animator kultury.

Polsko-Ukraińska Fundacja im. Ignacego Jana Paderewskiego