Wspomnienia Heleny Paderewskiej

Nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego ukazała się książka pt. Helena Paderewska: Wspomnienia 1910-1920 w opracowaniu Macieja Siekierskiego i tłumaczeniu Ludmiły Bachurskiej.

"Helena Paderewska (1856-1934), tak jak jej mąż, Ignacy Jan Paderewski, była osobą niepospolitą. Historycy nie poświęcili jej należytej uwagi, a przecież niewątpliwie była jedną z najwybitniejszych Polek swej generacji. Przez prawie lat czterdzieści pozostawała nie tylko towarzyszką życia Ignacego, jego najbliższą „wspólniczką" w pracy na rzecz niepodległości Polski, lecz także samodzielną działaczką społeczną na skalę w Polsce niespotykaną. Wiosną 1920 roku Helena spisała swoje wspomnienia z lat 1910-1920,chyba najważniejszej dekady życia i działalności Paderewskich. Odnalezione przed paru laty w zbiorach Instytutu Hoovera w Kalifornii, stanowią swoistą kronikę zabiegów jej męża o zwrócenie uwagi Zachodu na sprawę Polski, zorganizowanie mocnego polskiego stronnictwa w Stanach Zjednoczonych oraz rozwinięcie skutecznej kampanii na rzecz jej niepodległości".

Maciej Siekierski jest kuratorem zbiorów europejskich w Instytucie Hoovera w Kalifornii. Doktorat z historii uzyskał na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Jest autorem i redaktorem szeregu prac, w tym - redaktorem monumentalnego dzieła Wiktora Sukiennickiego East Central Europe during World War I wydanego przez Columbia University Press.

Data opublikowania: 22.07.2015
Osoba publikująca: Justyna Szombara