O niepodległą i demokratyczną Rzeczpospolitą

Z inicjatywy Fundacji im. Rodziny Mieszkowskich, we współpracy z Łazienkami Królewskimi w Warszawie i Polskim Towarzystwem Historycznym – Komisją Biografistyki ukazała się książka prof. Mariana M. Drozdowskiego pt. O niepodległą i demokratyczną Rzeczpospolitą. Z dziejów aktywności artystycznej i obywatelskiej Ignacego Jana Paderewskiego (Księgarnia Akademicka, Kraków–Warszawa 2018).

 

W publikacji powstałej z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości znalazły się następujące artykuły i eseje:

1. W służbie tradycji Mistrza Ignacego Jana Paderewskiego

2. Wkład Ignacego Jana Paderewskiego do polskiej kultury muzycznej i obywatelskiej

3. Wpływ powstania styczniowego na życie i twórczość Ignacego Jana Paderewskiego

4. Warszawskie epizody biografii Ignacego Jana Paderewskiego

5. Sienkiewicz i Paderewski. Przyjaźń i wspólny etos

6. Lwów i Galicja Wschodnia czasów Ignacego Jana Paderewskiego

7. Europa w poglądach Ignacego Jana Paderewskiego

8. Paderewski w Ameryce Łacińskiej

9. Herbert Hoover – honorowy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, przyjaciel Ignacego Jana Paderewskiego

10. Spór o Sylwina Strakacza – sekretarza Ignacego Jana Paderewskiego

11. Rola Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku

12. Dokonania gabinetu Ignacego Jana Paderewskiego w 1919 roku i jego działalność od grudnia 1919 do maja 1921 roku

13. Więź generała Józefa Hallera z Polonią Amerykańską i Ignacym Janem Paderewskim

14. Tradycja kościuszkowska Polonii Amerykańskiej i jej ideowego przywódcy Ignacego Jana Paderewskiego

15. Paderewski i Sikorski. Współpraca i przyjaźń (1928–1941)

16. Działalność Ignacego Jana Paderewskiego w latach II wojny światowej

17. Pośmiertne upamiętnienie Ignacego Jana Paderewskiego

18. Ignacy Jan Paderewski w opiniach polskich historyków dziejów politycznych

19. Refleksje o roli Ignacego Jana Paderewskiego w dziejach Polski na marginesie wystawy o Mistrzu w warszawskim Muzeum Narodowym

 

Aneksy

1. Ignacy Jan Paderewski w legendzie literackiej

2. Ignacy Jan Paderewski w dokumentach

3. Lista dzieł Ignacego Paderewskiego według numeracji opusowej

 

 

Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski – ur. w 1932 r. w Łasku, emerytowany profesor Instytutu Historii PAN, badacz dziejów Polski XIX i XX wieku, o znaczącym dorobku naukowym w kilku dziedzinach polskiej historiografii, m.in. varsavianistyki, biografistyki, historii gospodarczej. Autor m.in. biografii politycznej I.J. Paderewskiego (Ignacy Jan Paderewski: zarys biografii politycznej), współredaktor zbioru dokumentów pt. Ignacy Jan Paderewski o Polsce i Polonii oraz V i VI tomu Archiwum Politycznego Ignacego J. Paderewskiego, współtwórca wystawy prezentowanej na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji 125. rocznicy urodzin Paderewskiego oraz autor scenariusza filmu telewizyjnego pt. Muzy Mistrza Paderewskiego.

Data opublikowania: 28.06.2018
Osoba publikująca: Justyna Szombara