Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna Dolna

Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna Dolna powstało w 1990 roku na bazie Tarnowskiego Towarzystwa Muzycznego. Centrum zarządza jedyną zachowaną w świecie posiadłością po I.J. Paderewskim – kompleksem dworsko-parkowym w Kąśnej Dolnej koło Ciężkowic. Obecnie w Dworku mieszczą się sale muzealne, w których eksponowane są pamiątki po wielkim kompozytorze, polityku i obywatelu świata kultury. Głównym celem Centrum Paderewskiego jest upowszechnianie muzyki poważnej, kultywowanie pamięci o Wielkim Polaku – I.J. Paderewskim (propagowanie jego działalności, zbieranie pamiątek), edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. Centrum Paderewskiego organizuje koncerty muzyki poważnej – recitale, koncerty kameralne, koncerty symfoniczne, koncerty promocyjne oraz koncerty edukacyjne oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży. Od 2015 r. dyrektorem Centrum jest Łukasz Gaj.

Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna Dolna