Archiwum Paderewskiego w zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego, w zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie, obejmuje 5448 jednostek archiwalnych (zajmujących ponad 62 metry półek). Archiwalia, w tym m.in. dyplomy, korespondencja, fotografie, programy i recenzje z koncertów, memoriały, zeznania podatkowe, pochodzą z okresu 1861-1941. Zasadnicza część zespołu została przekazana do AAN w 1956 r., drobne uzupełnienia zbioru miały miejsce w latach 1957-1960, 1962, 1965, 1968, 1980 i 2000. Od 1963 r. Archiwum Paderewskiego udostępniane jest szerokiemu gronu badaczy.

 

Archiwum Paderewskiego w zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie