Archiwum Paderewskiego w Hoover Institution, Stanford University

Hoover Institution gromadzi korespondencję, przemówienia i pisma, wycinki, druki, fotografie i inne dokumenty dotyczące działalności politycznej, społecznej i artystycznej Paderewskiego. Archiwalia dotyczące Paderewskiego przekazane zostały do Hoover Institution m.in. przez Anne Strakacz-Appleton, Heleną Lübkę i Ernesta Schellinga. Archiwum jest skatalogowane i udostępniane badaczom. Część zbiorów zaprezentowano w Polsce, podczas wystawy na Zamku Królewskim w Warszawie (13 listopada 2004 –  16 stycznia 2005). Kuratorem zbiorów europejskich w Instytucie Hoovera jest dr Maciej Siekierski.

Archiwum Paderewskiego w Hoover Institution, Stanford University