Paderewski Music Society w Los Angeles

Paderewski Music Society to organizacja non profit, założona w 2008 roku w Los Angeles przez grupę wybitnych muzyków i miłośników kultury polskiej. Towarzystwo jest organizatorem American International Paderewski Piano Competition, Los Angeles (AIPPCLA). Prezesem zarządu jest wybitny pianista dr Wojciech Kocyan.

Paderewski Music Society in Los Angeles