University of Southern California – Polish Music Center

Polish Music Center USC gromadzi rękopisy, druki muzyczne i nagrania muzyki polskiej a także książki, artykuły i inne materiały na temat polskiej kultury muzycznej. PMC jest także organizatorem koncertów promujących polską muzykę i polskich artystów oraz tzw. Annual Paderewski Lectures – wykładów poświęconych twórczości najwybitniejszych współczesnych kompozytorów polskich. Wspomniane wykłady, odbywają się od 2002 roku i dotąd wzięli w nich udział m.in.: Zygmunt Krauze (2002), Joanna Bruzdowicz (2003), Stanisław Skrowaczewski (2004), Marta Ptaszyńska (2005), Krzysztof Meyer (2007), Wojciech Kilar (2008) i Henryk Mikołaj Górecki (2009), Paweł Łukaszewski (2011), Krzesimir Dębski (2013). Organizowano także wykłady na temat twórczości Zygmunta Stojowskiego (2006) oraz Karola Szymanowskiego (2012) oraz wystawy poświęcone Paderewskiemu (2002/2003; 2010/2011).

University of Southern California – Polish Music Center